รายชื่อเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ

  กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย