หน้าหลักโครงการ

กิจกรรมโครงการ

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อโครงการ

แสดงความคิดเห็น

หน้าสำนักบริหารโครงการ


เกี่ยวกับโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ขอบเขตพื้นที่โครงการ

แนวทางการศึกษา

แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลฯ

 

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2
กลุ่้มที่ 3 กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบหากมีการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุงล่าง


กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบหากมีการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุงล่าง จัดประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลคลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จังหวัดกำแพงเำพชร ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 43 คน สรุปความคิดเห็นในที่ประชุมได้ดังนี้
1. ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุงล่าง
- ต้องการให้ขยับแนวเขื่อนไปที่ กม. 58 (ชาวบ้านด้านล่างจะได้ใช้ประโยชน์ด้วย)
- เมื่อได้ค่าชดเชยแล้ว ไปชื้อที่ดินที่อื่นไม่ได้
- ให้ใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ในการทำอ่างเก็บน้ำ
- การพัฒนาแหล่งน้ำอาจทำให้ถนนถูกตัดขาด
- เสียพื้นที่ทำกินทั้งหมด
- มีที่ดินน้อย ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน
2. กรณีจะพัฒนาแหล่งน้ำ ชาวบ้านมีความต้องการอย่างไร
- ให้ค่าชดเชยเป็นที่พึงพอใจ ราคาปัจจุบันประมาณไร่ละ 100,000 - 250,000 บาท (ขึ้นอยู่กับบริเวณและเจ้าของพื้นที่)
- ให้รัฐหาที่ทดแทนให้ อยากได้ที่ไพรสวรรค์
- ยอมเสียที่ดินทำกิน 30%
- สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ เช่น อาจจะมีการสร้างโรงงาน (ต้องไม่จำกัด) เพื่อให้มีอาชีพ
- ยอมรับค่าชดเชยแต่ต้องได้ก่อนการสร้าง

 
     
 

 

 

 

 

 

 


ปฏิทินโครงการ

 

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ

ปรับปรุงล่าสุด

27 December, 2011 18:36

 

 

 

 


จัดทำโดย
บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ทรานส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด
ร่วมกับ
สำนักบริหารโครงการ กลุ่มงานวางโครงการ 2
กรมชลประทาน 811 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300