[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
      
"กลุ่มตรวจสอบภายในได้คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยคะแนน 4.9755 เป็นอันดับที่ 1.." "กรณีการเลื่อนหรือสั่งให้งดการเดินทางไปราชการ โดยมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ สามารถเบิกค่าบัตรโดยสารพาหนะได้ (หนังสือที่ กค 0406.4/ว 96 ลว.16 ก.ย. 2553.." "ค่าคะแนนในมิติด้านการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กตน.542/2559 ลว.2 มิ.ย. 59).." "กตน.398/2559 ลว.8 เม.ย. 59 เรื่องการกำหนดมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค.." "กตน 1114/2558 ลว.17 พ.ย. 58 เรื่อง ยกเลิกการจัดส่งประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้กลุ่มตรวจสอบภายใน..." "คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1015 /2554 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2554 เรื่องการปฏิบัติเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจ ..." "การซื้อวัสดุหลักของงานก่อสร้าง ต้องใช้ราคากลาง/ราคาอ้างอิงที่เป็นปัจจุบัน ประกอบการจัดหาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง..." "สรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตต่าง ๆ ที่พึงระวัง สามารถเข้าดูได้ที่ ICON "สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ""

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน
<< มิถุนายน 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
ประเภทการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบงาน หรือแต่ละกิจกรรมจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดวิธีการตรวจส   เข้าชม :  [6763]
การตรวจสอบภายใน
การบริหารงานขององค์กรทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ได้มีการขยายตัวจนทำใหํการบริหารงานมีความสลับซับซ้อนมากยิ   เข้าชม :  [3586]
"ท่านจะปลอดภัยและสบายใจ เมื่อพบกับการตรวจสอบภายใน"
หน่วยตรวจสอบภายใน” ชื่อนี้ ใคร ๆ ก็ไม่อยากได้ยินหรือเข้าใกล้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคคลต่าง ๆ ก็คิ   เข้าชม :  [3300]
"แควน้อย" ... พลังสร้างสรรค์แห่งสายน้ำ"
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราขดำริ เป็นอ่างเก็บน้ำอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ สามารถเก็บกั   เข้าชม :  [885]
 

ประกากาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร
ประกากาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร 5 ด้าน  เข้าชม :  [153]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
สัมภาษณ์พิเศษ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  22 / ก.พ. / 2560  เข้าชม :  [415]
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2560  5 / ม.ค. / 2560  เข้าชม :  [684]
(22 ธันวาคม 2559) ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รอบเวลา 10.30 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ"  23 / ธ.ค. / 2559  เข้าชม :  [460]
ร่วมกันปันน้ำใจให้น้อง ๆ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  17 / ต.ค. / 2559  เข้าชม :  [586]

 
27 / ก.ย. / 2560 : หนังสือเวียน กตน.
กตน. 814/2560 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560
เรื่อง การจัดส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างให้กลุ่มตรวจสอบภายใน  เข้าชม :  [619]
27 / ก.ย. / 2560 : หนังสือเวียน กตน.
กตน.817/2560 ลว.22 กันยายน 2560
เรื่อง การกำกับดูแลด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง  เข้าชม :  [243]
19 / ม.ค. / 2560 : หนังสือเวียน กตน.
กตน 62/2560 ลว. 18 ม.ค. 60
การประเมินความเสียงเพื่อการวางแผนออกตรวจ  เข้าชม :  [1060]
11 / ม.ค. / 2560 : หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
"ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
กลุ่มตรวจสอบภายในได้คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยคะแนน 4.9755 เป็นอันดับที่ 1   เข้าชม :  [632]
 

12 / ต.ค. / 2560 : กิจกรรมกรมชลประทาน
เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในกรมชลประทาน
12 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในกรมชลประทาน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กรมชลประทาน สามเสน   เข้าชม :  [281]

14 / มิ.ย. / 2560 : กิจกรรมกรมชลประทาน
เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 115
13 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 115 ปี โดยมีนายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกรมชลประทานและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะส   เข้าชม :  [242]

11 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรมกรมชลประทาน
"ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ"
10 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรม "ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ" โดยมี นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันยืน   เข้าชม :  [215]

11 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรมกรมชลประทาน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารกรมชลประทาน
10 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารกรมชลประทาน โดยนายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวอำนวยอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ที่เวียนมาอีกวาระหนึ่งนับเป็นปีใหม่ของไทย ขอให้ข้าราชการกรมชลประทาน ป   เข้าชม :  [276]
 

ข้อสังเกตและข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรบรรยาย "เรื่องข้อสังเกตและข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน" วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชุชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน 


รางวัล "IAQA Awards : มาตรฐานระดับดี"

          วันที่ 26 กันยายน 2557 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณการประเมินผลงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปี 2557 จากกรมบัญชีกลาง โดยกรมชลประทานได้รับรางวับในมิติด้านการตรวจสอบภายใน การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ "IAQA Awards : มาตรฐานระดับดี"


 

 
นางเยาวลักษณ์  ทิพย์เดโช
ผอ.กตน.

 

  
  
 
 

ค้นหาทั่วโลก
ค้นหาภายในเว็บ

 
 
คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมชลประทาน  811  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต   กทม.10300
โทรศัพท์  0-2241-0440  ,0-2669-5042  โทรสาร : 0-2241-0440 ,0-2667-0944
e-mail  :  audit_rid@yahoo.com
ลิขสิทธิ์ © 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด