[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                                                                                                                                                                                                                                                                  
      
"ไม่ต้องจัดรายงานควบคุมภายในและแบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างใน สตง.(ตผ 0013/ว294)" "การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้ สตง. และกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(กค 0433/ว49)" "กลุ่มตรวจสอบภายในได้คะแนนผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ด้วยค่าคะแนนเต็ม 5" "กรณีการเลื่อนหรือสั่งให้งดการเดินทางไปราชการ โดยมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ สามารถเบิกค่าบัตรโดยสารพาหนะได้ (หนังสือที่ กค 0406.4/ว 96 ลว.16 ก.ย. 2553.." "ค่าคะแนนในมิติด้านการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กตน.542/2559 ลว.2 มิ.ย. 59).." "กตน.398/2559 ลว.8 เม.ย. 59 เรื่องการกำหนดมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค.." "กตน 1114/2558 ลว.17 พ.ย. 58 เรื่อง ยกเลิกการจัดส่งประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้กลุ่มตรวจสอบภายใน..." "คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1015 /2554 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2554 เรื่องการปฏิบัติเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจ ..." "การซื้อวัสดุหลักของงานก่อสร้าง ต้องใช้ราคากลาง/ราคาอ้างอิงที่เป็นปัจจุบัน ประกอบการจัดหาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง..." "สรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตต่าง ๆ ที่พึงระวัง สามารถเข้าดูได้ที่ ICON "สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ""


 

รอบรั้วกลุ่มตรวจสอบภายใน : ทั้งหมด
  

3 / ธ.ค. / 2557 : กิจกรรม กตน.
เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
เข้าชม : [740]
17 / พ.ย. / 2557 : การจัดการความรู้ (KM)
โครงการศึกษางานด้านการจัดการความรู้ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดกิจกรรมโครงการศึกษางานด้านการจัดการความรู้ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักชลประทานที่ 14
เข้าชม : [436]
10 / พ.ย. / 2557 : กิจกรรมกรมชลประทาน
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมชลประทาน
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมชลประทาน ประจำปี พุทธศักราช 2557 ณ วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เข้าชม : [947]
10 / พ.ย. / 2557 : การจัดการความรู้ (KM)
ประมวลภาพกิจกรรม : ประชุมสัมมนา AAR
วันที่ 29 ตุลาคม 2557 กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการสัมมนาสรุปบทเรียนการดำเนินงานของกรมชลประทานและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
เข้าชม : [360]
21 / ต.ค. / 2557 : กิจกรรม กตน.
ประมวลภาพกิจกรรม 5 ส. กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรม 5 ส. ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2557
เข้าชม : [1827]
7 / ต.ค. / 2557 : กิจกรรม กตน.
ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันนี้ (7 ตุลาคม 2557) นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
เข้าชม : [881]
19 / ก.ย. / 2557 : ติดตามผลการดำเนินงาน
ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สำนักชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี
กตน. เข้าร่วมติดผลการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สำนักชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี
เข้าชม : [302]
19 / ก.ย. / 2557 : ติดตามผลการดำเนินงาน
ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
ติดตามผลการดำเนินงานของ สชป.10และสชป.12
เข้าชม : [281]
15 / ก.ย. / 2557 : การจัดการความรู้ (KM)
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing "KM Buddy in Action"
วันที่ 12 กันยายน 2557 กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้นำเสนอองค์ความรู้ที่ได้ดำเนินการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ปี 2557 รวมทั้ง กิจกรรม KM Buddy กิจกรรมที่ได้ดำเนินการร่วมกันแล้วในปีงบประมาณนี้ และแนวทางที่จะร่วมกันดำเนินในปีงบประม
เข้าชม : [1587]
15 / ก.ย. / 2557 : ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประชุมคณะทำงานควบคุมภายใน
วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน ประชุมคณะทำงานควบคุมภายใน เพื่อติดตาม ประเมินผล การดำเนินการตามแผน
เข้าชม : [314]
15 / ก.ย. / 2557 : การจัดการความรู้ (KM)
Km Buddy กตน.และ กพร.
กิจกรรม KM Buddy ระหว่างกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ณ สำนักชลประทานที่ 10 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557
เข้าชม : [289]
15 / ก.ย. / 2557 : กิจกรรม กตน.
โครงการแบ่งปันความสุขให้น้อง
กลุ่มตรวจสอบภายในจัดกิจกรรม "โครงการแบ่งปันความสุขให้น้อง" เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557
เข้าชม : [1272]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>


 
คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมชลประทาน  811  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต   กทม.10300
โทรศัพท์  0-2241-0440  ,0-2669-5042  โทรสาร : 0-2241-0440 ,0-2667-0944
e-mail  :  audit_rid@yahoo.com
ลิขสิทธิ์ © 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด