[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
      
"กลุ่มตรวจสอบภายในได้คะแนนผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ด้วยค่าคะแนนเต็ม 5" "กรณีการเลื่อนหรือสั่งให้งดการเดินทางไปราชการ โดยมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ สามารถเบิกค่าบัตรโดยสารพาหนะได้ (หนังสือที่ กค 0406.4/ว 96 ลว.16 ก.ย. 2553.." "ค่าคะแนนในมิติด้านการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กตน.542/2559 ลว.2 มิ.ย. 59).." "กตน.398/2559 ลว.8 เม.ย. 59 เรื่องการกำหนดมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค.." "กตน 1114/2558 ลว.17 พ.ย. 58 เรื่อง ยกเลิกการจัดส่งประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้กลุ่มตรวจสอบภายใน..." "คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1015 /2554 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2554 เรื่องการปฏิบัติเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจ ..." "การซื้อวัสดุหลักของงานก่อสร้าง ต้องใช้ราคากลาง/ราคาอ้างอิงที่เป็นปัจจุบัน ประกอบการจัดหาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง..." "สรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตต่าง ๆ ที่พึงระวัง สามารถเข้าดูได้ที่ ICON "สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ""


 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
11 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกรมชลประทานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกรมพี่ กรมน้อง ในหัวข้อเรื่อง "ข้อพึงระวังและบทบังคับในการปฏิบัติงาน" ถือเป็นหนึงในกระบวนการการให้คำปรึกษา ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
เข้าชม : [5772]
6 / ก.ย. / 2556 : กลุ่มตรวจสอบภายใน
ค่านิยมกลุ่มตรวจสอบภายใน
==ค่านิยมกลุ่มตรวจสอบภายใน==CLEARS==โปร่งใส @ ชัดเจน==
เข้าชม : [18735]
31 / ก.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
พระราชินี พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2556
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2556 \"คำโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่คือคำแปลว่าแม่ดีมีลูกเด่น จะชายหญิงรู้ชั่วดีมีกฎเกณฑ์ เพราะจัดเจนแบบอย่างในทางดี\"
เข้าชม : [25884]
20 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวเด่น
งานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๑\" 12-14 มิ.ย. 56
ท่านอธิบดีกรมชลประทาน และรองอธิบดี ได้เยี่ยมชมบูธกลุ่มตรวจสอบภายใน \"งานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 111\"
เข้าชม : [21825]
21 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน ระหว่าง กรมทางหลวง กรมชลประทาน และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ 11 พฤษภาคม 2555
นายวันชัย ภาคลักษณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานเปิดงาน \\\" การศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน ระหว่าง กรมทางหลวง กรมชลประทาน และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย \\\" เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555
เข้าชม : [7441]
18 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น ในการจัดนิทรรศการ ปี 2553
กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น ในการจัดนิทรรศการ ปี 2553
เข้าชม : [20975]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>


 
คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมชลประทาน  811  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต   กทม.10300
โทรศัพท์  0-2241-0440  ,0-2669-5042  โทรสาร : 0-2241-0440 ,0-2667-0944
e-mail  :  audit_rid@yahoo.com
ลิขสิทธิ์ © 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด