[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
      
"กลุ่มตรวจสอบภายในได้คะแนนผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ด้วยค่าคะแนนเต็ม 5" "กรณีการเลื่อนหรือสั่งให้งดการเดินทางไปราชการ โดยมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ สามารถเบิกค่าบัตรโดยสารพาหนะได้ (หนังสือที่ กค 0406.4/ว 96 ลว.16 ก.ย. 2553.." "ค่าคะแนนในมิติด้านการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กตน.542/2559 ลว.2 มิ.ย. 59).." "กตน.398/2559 ลว.8 เม.ย. 59 เรื่องการกำหนดมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค.." "กตน 1114/2558 ลว.17 พ.ย. 58 เรื่อง ยกเลิกการจัดส่งประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้กลุ่มตรวจสอบภายใน..." "คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1015 /2554 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2554 เรื่องการปฏิบัติเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจ ..." "การซื้อวัสดุหลักของงานก่อสร้าง ต้องใช้ราคากลาง/ราคาอ้างอิงที่เป็นปัจจุบัน ประกอบการจัดหาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง..." "สรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตต่าง ๆ ที่พึงระวัง สามารถเข้าดูได้ที่ ICON "สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ""


 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
29 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
118 ปีกรมชลประทาน
เชิญชมนิทรรศการเสมือนจริง 118 ปี กรมชลประทาน ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการชลประทาน
เข้าชม : [8]
4 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
Big Cleaning Day #COVID19
กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เข้าชม : [251]
27 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดิโอสวัสดีปีใหม่ 2563
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน ขอส่งความสุขปีใหม่ ให้ทุกๆ ท่านค่ะ
เข้าชม : [232]
21 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เข้าชม : [399]
17 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เข้าชม : [786]
14 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกากาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร
ประกากาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร 5 ด้าน
เข้าชม : [891]
22 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมภาษณ์พิเศษ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สัมภาษณ์พิเศษ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในหัวข้อเรื่องนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2560 (7 กุมภาพันธ์ 2560)
เข้าชม : [1010]
5 / ม.ค. / 2560 : กรมชลประทาน
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2560
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2560 และขอพรปีใหม่กับผู้บริหาร
เข้าชม : [918]
23 / ธ.ค. / 2559 : กรมชลประทาน
(22 ธันวาคม 2559) ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รอบเวลา 10.30 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ"
22 ธันวาคม 2559 นางเยาวลักษพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 - 17 ผุ้อำนวยการโครงการชลประทาน ทั่วประเทศ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมชลประทาน ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพร
เข้าชม : [669]
17 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกันปันน้ำใจให้น้อง ๆ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอเชิญร่วมสมทบทุน/บริจาคสิ่งของ ให้เด็กที่โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
เข้าชม : [5802]
16 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวเด่น
13 มิถุนายน 2559 วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 114
นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกรมชลประทาน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกรมชลประทาน เนื่องในวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 114
เข้าชม : [1949]
10 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวเด่น
ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ "การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ70 ปี"
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ "การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ70 ปี" ณ อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทานสามเสน
เข้าชม : [1130]
3 / พ.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
"งานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก้าวไกล ร่วมใจต่อต้านการทุจริต"
นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วม "งานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก้าวไกล ร่วมใจต่อต้านการทุจริต" เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหรกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เข้าชม : [1250]
4 / ม.ค. / 2559 : กลุ่มตรวจสอบภายใน
สวัสดีปีใหม่ 2559
วันที่ 25 ธันวาคม 2558 กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่" ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร
เข้าชม : [819]
20 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มตรวจสอบภายใน
มอบเกียรติบัตรตามกิจกรรมการจัดการความรู้
วันที่ 19 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มอบเกียรติบัตรตามกิจกรรมการจัดการความรู้
เข้าชม : [1414]
14 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "ข้อตรวจพบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง"
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "ข้อตรวจพบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง" ในการประชุมการชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
เข้าชม : [997]
15 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มตรวจสอบภายใน
ร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 113
วันที่ 13 มิถุนายน 2558 กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 113
เข้าชม : [938]
27 / เม.ย. / 2558 : กลุ่มตรวจสอบภายใน
ทำบุญเลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน และบังสกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน รวมถึงญาติ พี่น้อง และผู้มีพระคุณ ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทุกท่าน ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว
วันที่ 27 เมษายน 2558 กลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมกับ พี่รัชนี ฉวีสุข พี่กำเนิดศิริ อยู่สุข และพี่สุดใจ บุญเสริม ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน และบังสกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน รวมถึงญาติ พี่น้อง และผู้มีพระคุณ ของเจ้าหน้าที่ตรว
เข้าชม : [1036]
17 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กตน. ร่วมสืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์ 2558
โดยร่วมกันสรงน้ำพระ และขอพรจาก ผอ.กตน.
เข้าชม : [855]
27 / มี.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล พญาไท กรุงเทพฯ
เข้าชม : [2048]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมชลประทาน  811  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต   กทม.10300
โทรศัพท์  0-2241-0440  ,0-2669-5042  โทรสาร : 0-2241-0440 ,0-2667-0944
e-mail  :  audit_rid@yahoo.com
ลิขสิทธิ์ © 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด