เนื้อหา : แนวปฏิบัติที่ควรทราบ
หมวดหมู่ : หนังสือเวียน กตน.
หัวข้อเรื่อง : กตน. 633/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

อังคาร ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561


 กตน. 633/2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง เกณฑ์ปัจจัยเสี่ยงประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เข้าชม : 14


หนังสือเวียน กตน. 5 อันดับล่าสุด

      กตน. 633/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 7 / ส.ค. / 2561
      กตน. 481/2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 5 / ก.ค. / 2561
      กตน. 814/2560 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 27 / ก.ย. / 2560
      กตน.817/2560 ลว.22 กันยายน 2560 27 / ก.ย. / 2560
      กตน 62/2560 ลว. 18 ม.ค. 60 19 / ม.ค. / 2560