เนื้อหา : แนวปฏิบัติที่ควรทราบ
หมวดหมู่ : หนังสือเวียน กตน.
หัวข้อเรื่อง : กตน.317/2562 ลว.8 ก.ค. 2562

จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562


 

เกณฑ์ปัจจัยเสี่ยงประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เข้าชม : 370


หนังสือเวียน กตน. 5 อันดับล่าสุด

      กตน.356/2563 ลว.26 มิ.ย. 2563 26 / มิ.ย. / 2563
      ตผ 0013/ว.294 ลว.28 พ.ย.61 9 / มิ.ย. / 2563
      ด่วนที่สุด กค 0433/ว49 ลว.31 ม.ค.62 9 / มิ.ย. / 2563
      กตน.317/2562 ลว.8 ก.ค. 2562 8 / ก.ค. / 2562
      กตน.247/2562 ลว.23 พ.ค. 2562 30 / พ.ค. / 2562