เนื้อหา : แนวปฏิบัติที่ควรทราบ
หมวดหมู่ : หนังสือเวียน กตน.
หัวข้อเรื่อง : กตน.317/2562 ลว.8 ก.ค. 2562

จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562


 

เกณฑ์ปัจจัยเสี่ยงประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เข้าชม : 259


หนังสือเวียน กตน. 5 อันดับล่าสุด

      กตน.317/2562 ลว.8 ก.ค. 2562 8 / ก.ค. / 2562
      กตน.247/2562 ลว.23 พ.ค. 2562 30 / พ.ค. / 2562
      กค 0410.3/ว39 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 30 / ต.ค. / 2561
      กตน. 686/2561 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 4 / ก.ย. / 2561
      กตน. 633/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 7 / ส.ค. / 2561