เนื้อหา : รอบรั้วกลุ่มตรวจสอบภายใน
หมวดหมู่ : กิจกรรมกรมชลประทาน
หัวข้อเรื่อง : กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารกรมชลประทาน

อังคาร ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2560


  10 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรม
รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารกรมชลประทาน โดยนายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดี
กรมชลประทาน กล่าวอำนวยอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ที่เวียนมาอีกวาระหนึ่ง
นับเป็นปีใหม่ของไทย ขอให้ข้าราชการกรมชลประทาน ประสบแต่โชคดี มีสุขภาพแข็งแรง
เดินทางกลับภูมิเนาโดยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกคน


   
  ดูเพิ่มเติมเข้าชม : 465


กิจกรรมกรมชลประทาน 5 อันดับล่าสุด

      โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 25 / ก.ย. / 2561
      เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในกรมชลประทาน 12 / ต.ค. / 2560
      เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 115 14 / มิ.ย. / 2560
      "ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ" 11 / เม.ย. / 2560
      กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารกรมชลประทาน 11 / เม.ย. / 2560