เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : กรมชลประทาน
หัวข้อเรื่อง : (22 ธันวาคม 2559) ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รอบเวลา 10.30 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ"

ศุกร์ ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559


           22 ธันวาคม 2559 กรมชลประทาน โดยนายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 - 17 ผุ้อำนวยการโครงการชลประทาน ทั่วประเทศ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมชลประทาน ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รอบเวลา 10.30 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ

เข้าชม : 551


กรมชลประทาน 5 อันดับล่าสุด

      ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2560 5 / ม.ค. / 2560
      (22 ธันวาคม 2559) ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รอบเวลา 10.30 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ" 23 / ธ.ค. / 2559
      พระปิยมหาราช 9 / ต.ค. / 2556