.

ผู้บริหาร

A

นายสิริวิชญ   กลิ่นภักดี

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

สถิติผู้เยี่ยมชม

054643
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
3
23
128
54376
448
617
54643

Your IP: 18.206.175.155
Server Time: 2019-02-23 04:44:04

ตารางการใช้ห้องประชุม

 

                 ตารางการใช้ห้องประชุม .สจก.(VDO Conference)

 

 

ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
เวลาที่ประชุม
เรื่องที่ประชุม
ผู้จัดประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
(กลุ่มเป้าหมาย)
หมายเหตุ
1
24/10/2556
14.00 น.-16.30 น.
นำเสนอผลงาน ปี 2556 ของสำนักงานย่อย
คณะทำงาน KM
ผคน/กลุ่ม ฝ่าย

นั่งประชุม

ที่หน่วยงานของ

ตัวเอง

 2

25/10/2556
14.00 น.-16.30 น.
นำเสนอผลงาน ปี 2556 ของสำนักงานย่อย
คณะทำงาน KM

 สจจ.

 นั่งประชุม

ที่หน่วยงานของ

ตัวเอง

 3

 4/11/2556

 14.00 น.

 ขอตั้งงบประมาณเพื่อขอใช้เงินในส่วนของงบยุทธศาตร์จัดรูปที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ 2557

 ฝ่ายแผนงานฯ

 คณะผู้จัดทำแผน สจจ.

 

 นั่งประชุม

ณ. หน่วยงานของ

ตัวเอง

 4

 25/11/2556

 10.30 น.

 ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์

 ฝ่ายแผนงานฯ

คณะทำงาน/สจจ

 นั่งประชุม

ณ. หน่วยงานของ

ตัวเอง

 5

 25/11/2556

 10.30 น.

 ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์

 ฝ่ายแผนงานฯ

 คณะทำงาน/สจจ.

 นั่งประชุม

 ณ. หน่วยงานของตัวเอง

 6

 24/03/2557

 10.00 น.-12.00 น.

 การจัดทำคำรับรองฯ ผส.จก.กับ สจจ.

ฝ่ายแผนงานฯ

 สจจ.ทุกจังหวัด

นั่ง ณ. หน่วยงาน

ของท่านเอง

 7

 30/05/2557

 10.30-12.00 น.

 เกณฑ์ KM สจก.

 คณะทำงาน KM

 KM เครือข่าย

 นั่งประชุม

ณ.หน่วยงานของท่าน