.

ผู้บริหาร

A

นายสิริวิชญ   กลิ่นภักดี

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

สถิติผู้เยี่ยมชม

054653
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
13
23
138
54376
458
617
54653

Your IP: 18.206.175.155
Server Time: 2019-02-23 05:07:49

ประชุม คณะทำงานจัดทำร่างอนุบัญญัติ ประกอบร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558

                                       ประชุม คณะทำงานจัดทำร่างอนุบัญญัติ

 

 

 

        ประกอบร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 

 

 

 

                                      ครั้งที่ 1/2558

 

 

 

 

        

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ที่ผ่านมาสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ..... ณ อาคารอรุณอินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายในการนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... โดยแบ่งคณะทำงานฯ ออกเป็น ๑ คณะใหญ่ และ ๕ คณะย่อยโดยมี

-นายสิริวิชญ กลิ่นภักดีผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ทำหน้าที่ที่ปรึกษาคณะทำงาน 

-นายกฤษณะมงคลหัตถี ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานคณะใหญ่ และประธานคณะทำงานย่อยคณะที่ ๑ 

-นายกิตติพร  ฉวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม  ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานย่อยคณะที่ 

-นายจำลอง  อ่องอ้น ผู้อำนวยการโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ ๗ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานย่อยคณะที่ ๓ 

-นายณรงค์  มาเกตุหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานย่อยคณะที่ ๔ 

-นายสมใจ  นาควารี  หัวหน้าฝ่ายกองทุนจัดรูปที่ดินทำหน้าที่ประธานคณะทำงานย่อยคณะที่ ๕

ซึ่งคณะทำงานที่กล่าวมาข้างต้นจะดำเนินการร่างอนุบัญญัติที่ใช้ประกอบร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินฉบับใหม่ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ก่อนจะจัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิญปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางในภาพรวม ต่อไป