วิสัยทัศน์ของสำนักกฎหมายและที่ดิน "สำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ทางด้านกฎหมายและจัดหาที่ดิน" ~
 
  
   

นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน


 เมนูหลัก
วิสัยทัศน์กรมชลประทาน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนการจัดการความรู้
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงานผลปฏิบัติราชการ
คำสั่ง/หนังสือเวียน/มติ ครม.
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานและกฎหมายชลประทาน
แนวปฏิบัติงาน
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย
บทความวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง

 ระบบสารสนเทศภายใน
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสั่งกรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน
หนังสือเวียน สบค.
หนังสือเวียน สลก.
ภาพกิจกรรม
สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน

      ระบบสารสนเทศภายนอก
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน
ระบบงานเงินค่าจ้าง Online (Fad Slip)
ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave)

     เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

     แบบสำรวจความพึงพอใจเวบไซค์สำนักฯ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย


เริ่มสำรวจ 1 พ.ย. 59
สำรวจผลแบบสำรวจ


   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
67
เมื่อวาน
83
เดือนนี้
3,065
เดือนที่แล้ว
4,199
ปีนี้
24,934
ปีที่แล้ว
104,201
สถิติเริ่มนับตั้งแต่ 09/03/2014 เวลา 00.39
 

     สำหรับผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ

     รูปภาพกิจกรรม
   
การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานคณะที่ 7 (2017-07-20)
การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานคณะที่ 7 ในวันที่ 20-21 กรกรฏาคม 2560
   
นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผส.มด. และหัวหน้าส่วน/ฝ่าย เข้าแสดงความยินดี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายบริหาร (2017-03-16)
นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผส.มด. และหัวหน้าส่วน/ฝ่าย เข้าแสดงความยินดี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายบริหาร ที่กองแผนงาน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน
   
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล (ครั้งที่ 1/2560) และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา (2017-03-16)
16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00น. นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง รักษาการรองอธิบดีฝ่ายบริหาร และนายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินพร้อมด้วย นายอานนท์ ยิ้มแก้ว หัวหน้าฝ่ายทะเบียนที่ดินและแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักกฎหมายและที่ดิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล (ครั้งที่ 1/2560) และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา ร่วมกับพลอากาศโท บรรจง คลายนสูตร์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐนตรี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนส่วนราชการจากจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และผู้แทนกลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 9 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน กลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน กลุ่มสมัชชาลุ่มน้ำมูล กลุ่มสมัชาคนจน กลุ่มสมัชชาชาวนา 2000 กลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรกรฝายราษีไศล กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มอิสระ ซึ่ง พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฝายราษีไศลและโครงการฝายหัวนา ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
   
หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบรอบสตมวาร (100 วัน) (2017-01-20)
วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบรอบสตมวาร (100 วัน) จัดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ซุ้มแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมชลประทาน
   
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ (2016-12-23)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี โดยมี อ.อนุชา ฮุนสวัสดิกุล เป็นวิทยากร ในหัวข้อหลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ
   
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ (2016-12-22)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
   
การประชุมสำนักกฏหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (2016-12-21)
การประชุมสำนักกฏหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน โดยมี นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผส.จด. รักษาการแทน ผส.มด มาเป็นประธานในการประชุม
   
ประชุมนิติกรประจำสำนักงานชลประทาน ครั้ง 4/2559 ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤษจิกายน ๒๕๕๙ (2016-11-25)
ประชุมนิติกรประจำสำนักงานชลประทาน ครั้ง ๔/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤษจิกายน ๒๕๕๙ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๔ อาคารวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
   
เจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน มาร่วมกันช่วยแจกน้ำดื่ม อาหาร ให้กับประชาชนที่มาร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ (2016-10-30)
เจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน มาร่วมกันช่วยแจกน้ำดื่ม อาหาร ให้กับประชาชนที่มาร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ณ จุดรับรองหน้าวังสราญรมย์ (ด้านหน้าทำเนียบองคมนตรี)
   
จด.๓/๑ มด. และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายความอาลัย กับ สำนักชลประทานที่ ๓ จ.พิษณุโลก เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๙ (2016-10-21)
   
พิธีทำบุญน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร (๗วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ (2016-10-20)
ผส.จด. รก. ผส.มด. และตัวแทนเจ้าหน้าสำนักกฎหมายและที่ดินเข้าร่วมพิธีทำบุญน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร (๗วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ
   
การประชุมหารือรายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (2016-10-19)
การประชุมหารือรายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน
   
การประชุมสำนักกฏหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (2016-10-17)
การประชุมสำนักกฏหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี ผส.จด รก. ผส.มด. เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
   
การประชุมเตรียมความพร้อมแผนการเบิกจ่ายงบประมาณค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้าย ในการจัดหาที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (2016-10-06)
การประชุมเตรียมความพร้อมแผนการเบิกจ่ายงบประมาณค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้าย ในการจัดหาที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
   
กิจกรรมถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักกฎหมายและที่ดิน (2016-09-23)
กิจกรรมถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๕๐๐ อาคารวิศวกรรมกรมชลประทาน (ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมด. ได้นะครับ
   
การประชุมคณะทำงานจัดหาที่ดินโปร่งใส ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๙ (2016-08-19)
การประชุมคณะทำงานจัดหาที่ดินโปร่งใส ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทานสามเสน
   
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Buddy (2016-08-05)
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Buddy วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๕๐๐ อาคารศูนย์วิศวกรรม การชลประทาน ถนนสามเสน
   
การประชุมคณะทำงานร่างกฎหมาย ครั้งที่ ๓ (2016-06-30)
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่างกฎกระทรวง ครั้งที่ 3/2559 การจัดทำร่างระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดเก็บหรือการชำระค่าชลประทาน ตลอดจนการยกเว้น หรือวิธีการผ่อนชำระค่าชลประทาน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำร่างกระทรวง ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
ประชุมแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและคณะทำงานย่อย ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ (2016-06-23)
การประชุมแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและคณะทำงานย่อย โดยมี ผส.มด. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
   
รดน้ำขอพร รก. ผส.มด. เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ (2016-04-19)
รดน้ำขอพร รก. ผส.มด. เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ในวันที่ 19 เม.ย. 59
   
พิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ (2015-09-26)
พิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี (ดูภาพเพิ่มเติมที่ facebook สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน)
   
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ (2015-09-26)
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการสำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี (ดูภาพเพิ่มเติมที่ facebook สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน)
   
กีฬามหาสนุก งานเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ (2015-09-26)
กีฬามหาสนุก งานเกษียณอายุราชการ สำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี (ดูภาพเพิ่มเติมที่ facebook สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน)
   
กิจกรรมถ่ายโอนความรู้โดยวิธีการถอดความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ (2015-08-28)
กิจกรรมถ่ายโอนความรู้โดยวิธีการถอดความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๑๔ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
   
ประชุมชุมชนนักปฏิบัติงานธุรการ (2015-07-24)
ประชุมชุมชนนักปฏิบัติงานธุรการ วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน
   
ประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (2015-05-29)
โครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
   
ประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (2015-05-28)
โครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
   
การประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ (2015-01-21)
การประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน
   
งานรดน้ำดำหัว ณ โรงแรม ยูเรเซีย ชะอำ ลากูน (2015-04-18)
งานรดน้ำดำหัว ณ โรงแรม ยูเรเซีย ชะอำ ลากูน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘
   
งานเลี้ยงปีใหม่สำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (2014-12-26)
งานเลี้ยงปีใหม่สำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
   
ทำบุญสำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (2014-12-26)
ทำบุญสำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
   
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สมด. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (2014-12-26)
ภาพการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สมด. วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
   
งานเกษียณ ๒๕๕๗ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย (2014-09-20)
งานเลี้ยงเกษียณปี ๒๕๕๗ ที่โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗
   
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ที่สถานสงเคราะห์เดสทินี่ เรสคิว เชียงราย และการแข่งขันฟุตบอล (2014-09-20)
สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เยี่ยมเยียนและบริจาคเงิน สิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวัน ที่สถานสงเคราะห์เดสทินี่ เรสคิว (Destiny Rescue) เชียงราย และกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลประเพณี
   
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดหาที่ดิน‏ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (2014-05-16)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดหาที่ดิน‏ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ปฏิบัติงาน ด้านจัดหาที่ดินและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๒๐ คน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๕๐๐ ตึกศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทานสามเสน
   
ประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ (2014-03-31)
ภาพการประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
   
งานเลี้ยงสำนักกฎหมายและที่ดิน (2013-12-26)
   
ประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน (2013-07-12)

 
 
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยทีมงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน 
แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 โทร 0-2241-0740-9 ต่อ 2311 โทร 0-2241-2357
 ติดต่อทาง email : kmlawland@hotmail.com