วิสัยทัศน์ของสำนักกฎหมายและที่ดิน "สำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ทางด้านกฎหมายและจัดหาที่ดิน" ~
 
  
   

นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน


เมนูหลัก

วิสัยทัศน์กรมชลประทาน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนการจัดการความรู้
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงานผลปฏิบัติราชการ
คำสั่ง/หนังสือเวียน/มติ ครม.
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานและกฎหมายชลประทาน
แนวปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย
บทความวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง

ระบบสารสนเทศภายใน

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสั่งกรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน
หนังสือเวียน สบค.
หนังสือเวียน สลก.
ภาพกิจกรรม
สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน

 ระบบสารสนเทศภายนอก
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน
ระบบงานเงินค่าจ้าง Online (Fad Slip)
ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave)

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจเวบไซค์สำนักฯ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย


เริ่มสำรวจ 1 พ.ย. 59
สำรวจผลแบบสำรวจ


   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
29
เมื่อวาน
95
เดือนนี้
2,440
เดือนที่แล้ว
2,878
ปีนี้
24,845
ปีที่แล้ว
46,130
สถิติเริ่มนับตั้งแต่ 09/03/2014 เวลา 00.39
 

     สำหรับผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ

     รูปภาพกิจกรรม
   
ประชุมคณะทำงานแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2020-10-14)
เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. กองแผนงาน ได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน โดยการประชุมครั้งนี้ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ได้มอบหมายให้ นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 – 17 ผู้แทนจากสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ผู้แทนจากสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ผู้แทนจากกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ผู้แทนจากกองแผนงาน และหัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน สำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นคณะทำงานร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน และค่ารังวัดฯ ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างวิศวกรของกรมชลประทาน
   
ประชุมคณะทำงานย่อยพิจารณาตรวจสอบแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2564 (2020-10-01)
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563) สำนักกฎหมายและที่ดิน จัดประชุมคณะทำงานย่อยพิจารณาตรวจสอบแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โดยมี นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ผู้แทนจากสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และหัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นคณะทำงานร่วมประชุม
   
อธิบดีกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ณ สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี (2020-08-21)
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางมายังสำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ 1/2563 โดยช่วงเช้ามีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 5 โดยสถานการณ์น้ำในภาพรวม และในช่วงบ่ายได้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ คลินิกชลประทานของสำนักกฎหมายและที่ดินและจากสำนัก กองต่าง ๆ ที่นำมาจัดแสดงกันอย่างหลากหลาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภายในกรมชลประทาน มีโอกาสได้แสดงผลงาน นวัตกรรม และเพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผลตามแนวทาง RID No.1 Express 2020
   
ประชุมชี้แจงราษฏรโครงการประตูระบายน้ำทุ่งชาว จังหวัดเชียงราย (2020-08-14)
   
ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการเสมือนจริง RID Creativity & Innovation 2020"งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118" (2020-06-12)
ขอเชิญชวนเข้าร่วม "งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118" ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2563 ทุกท่านสามารถเข้าร่วมแสดงความยินดีและรับชม นิทรรศการเสมือนจริง RID Creativity & Innovation 2020 ลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมและรับชมการเสวนาหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจได้ที่เว็บไซต์กรมชลประทาน http://exhibition.rid.go.th/118/
   
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายร้อยเอ็ด (2020-03-02)
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายร้อยเอ็ด​ โครงการฝายยโสธร-พนมไพร​ และโครงการฝายธาตุน้อย​ (ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี​ ที่​ 388/2562 ลงวันที่​ 27 ธันวาคม​ 2562)​ ครั้งที่​ 1/2563​ เมื่อวันที่​ 2​ มีนาคม​ 2563​ ณ​ ห้องประชุม​ 123 กษ. โดยมีปลัด​ กษ.​ แทน​ รมว.กษ.​เป็นประธานการประชุม​ ผทว.​กส. แทน​ อธช.​ ผส.มด.​ เป็นกรรมการและเลขานุการ​ ผกส.มด.​ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
   
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 2562 (2019-01-01)
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินซึ่งเป็นการให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นพลังของประเทศชาติต่อไป และร่วมลงนามถวายพระพร ณ ห้องโถง อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
   
นิทรรศการ “RID CREATIVITY & INNOVATION 2019” (2019-06-13)
ประมวลภาพ นิทรรศการ “RID CREATIVITY & INNOVATION 2019” ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการชลประทาน 2562 เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ
   
ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (2019-05-23)
วันนี้พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 และลงนามถวายพระพร ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
   
ประชุมหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดินและการจัดที่ดินอพยพ ครั้ง 1/2562 (2019-01-01)
วันนี้พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดินและการจัดที่ดินอพยพ โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง และผู้แทนของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน ซึ่งมีสาระสำคัญในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2520 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2527 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2545 ในการนี้ ได้นำประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการ เรื่อง ขยายการหวงห้าม และจัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างการทดน้ำไขน้ำในบริเวณเชียงรากน้อยและบางเหี้ย พุทธศักราช 2467 บรรจุในวาระเพื่อพิจารณาด้วย
   
ร่วมงานพิธีวางดอกไม้ 4 มกราคม "วันชูชาติ" (2019-01-04)
วันนี้ ศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมพิธีวางแจกันดอกไม้ เพื่อสักการะอนุสาวรีย์หม่อมหลวง ชูชาติ กำภู เนื่องใน “วันชูชาติ” บริเวณหน้าสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ณ กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี
   
การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ 7/2561 (2018-12-07)
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ 7/2561 เพื่อพิจารณา ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ และคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน ตามคำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดิน ที่ 26/2561 รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักกฎหมายและที่ดินตามคำสั่งสำนักกฎหมายและที่ดินที่ 27/2561 และแผนปฏิบัติการจัดการความรู้กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ครั้งที่ 3/2561(18) และการประชุมคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา ครั้งที่2/2561(8) (2018-11-22)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ครั้งที่ 3/2561(18) และการประชุมคณะกรรมมการแก้ไขปัญหาฝายหัวนา ครั้งที่ 2/2561(8) โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน นายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวะกรรมและธรณีวิทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของอนุกรรมการจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เร่งรัดการดำเนินงานตามขั้นตอนพิสูจน์สิทธิ์ พร้อมทั้งเร่งรัดให้กรมที่ดินดำเนินการรังวัดจัดทำแผนที่ ร.ว. 43 ก.ให้แล้วเสร็จภายใน 5 เดือน (พฤษภาคม 2562) เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป และรายงานความก้าวหน้าโครงการ
   
พิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (2018-10-23)
วันนี้ (วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กรมชลประทาน(สามเสน) เวลา 08.00 น. ได้มีพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษานายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และนายสิทธิวัตร แสงสิริไพูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประธานชมรมผู้สูงอายุกรมชลประทาน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน เข้าร่วมพิธีวงพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
   
ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่อร้องเรียนของราษฎรโครงการฝายหัวนา (2018-10-19)
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ได้มีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่อร้องเรียนของราษฎรโครงการฝายหัวนา ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีษะเกษ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้อง 4 ฝ่าย ประกอบด้วย กรมที่ดิน ผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ กรมชลประทาน เข้าร่วมหารือเพื่อหาข้อยุติแนวทางการใช้ผลการรังวัดจัดทำแผนที่ของปี พ.ศ.2544-2546 และปี พ.ศ.2556-2557
   
นายกรัฐมนตรี นำทีม ครม. เยือน จ.เลย-เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 (2018-09-18)
นายกรัฐมนตรี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นำทีม ครม. เยือน จ.เลย-เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน
   
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักกฎหมายและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (2018-09-07)
วันนี้ (ศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561) เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 หม่อมหลวงชูชาติ กำภู สำนักกฎหมายและที่ดินได้มีการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักกฎหมายและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 รวม 11 คู่มือ โดยมี นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน เข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย
   
การประชุมเพื่อจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) (2018-09-06)
วันนี้ (พฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561) เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู สำนักกฎหมายและที่ดินได้มีการจัดประชุมการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) เรื่องการถ่ายทอดนโยบาย Smart Agriculture Curve สู่การปฏิบัติ และแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (2560-2579) รวมทั้งการเวนคืนที่ดินเพื่อการชลประทาน และกิจกรรมถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายสิทธิวตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม
   
การประชุมแก้ไขปัญหาของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา (2018-09-03)
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน ได้มีการประชุมแก้ไขปัญหาของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี
   
การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ 6/2561 (2018-08-27)
เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ เพื่อพิจารณาคู่มืฏิบัติงานของสำนักกฎหมายและที่ดิน คณะที่ 7-8
   
การประชุมหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล (2018-08-17)
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายศักดา กาญจนเสน และนางบุรี อาจโยธา พร้อมด้วยราษฎรจำนวน ๘ คน ได้มาหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล โดยมีผู้แทนกรมชลประทานร่วมประชุมหารือประกอบด้วย นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร (รธร) นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๘ (ผส.ชป.๘) นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน (ผส.มด.) นายภานรินทร์ ภาณุพินทุ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (ผคบ.มูลล่าง) นายไวทิต โอชวิช ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน (ผวง.ผง.) นายสุเทพ ลาภเหลือ ผู้อำนวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักกฎหมายและที่ดิน (ผกส.มด) นายวริษฐ์ ทองจุไร หัวหน้าฝ่ายประสานงานรังวัดที่ดิน ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (ปร.สธ.) นางสาวหทัย รักษ์ทอง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๔ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒ (จด.๔/๒ มด.) นายณัฐนัย คล้าผึ้ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนที่ดินและแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักกฎหมายและที่ดิน (ทก.มด.) และผู้แทนสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สามเสน
   
การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง จ.ตราด (2018-08-08)
เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน ได้มีการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง จ.ตราด โดยมีนายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผส.มด เป็ฯประธาน
   
ติดตามความคืบหน้าเรื่องการถอนอุทธรณ์โครงการฝายราษีไศล (2018-08-08)
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน ได้มีแกนนำราษฎรกลุ่ม นายวิพล อุปสิทธิ์ มาติดตามความคืบหน้าการถอนอุทธรณ์คำพิพากษา กรมชลประทานได้มีหนังสือถึงอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา เพื่อพิจารณาถอนอุทธรณ์ในคดีที่ราษฎรเรียกร้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
   
การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่4/2561 (2018-07-01)
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม1 สำนักกฎหมายและที่ดิน ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดินเพื่อพิจารณาคู่มือปฏิบัติงานของสำนักกฎหมายและที่ดิน นำโดย นายอโณทัย ศรีเจริญ ผจด.3มด.ทำหน้าที่ประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะทำงานจัดการความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
   
การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) เรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์ (2018-07-19)
ฝ่ายบริหารทั่วไปได้จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) เรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์ ผู้บรรยาย นางสาวปฤษฎา อัจจุตมานัส หัวหน้าพัสดุสำนักกฎหมายและที่ดิน ประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ -การตรวจสอบวัสดุประจำปี -การจำหน่ายพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง และการจำหน่ายพัสดุตามคำสั่งกรมชลประทานที่ 195/2560
   
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนการร่างและพิมพ์หนังสือราชการและวิธีการปฏิบัติ (2018-07-18)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนการร่างและพิมพ์หนังสือราชการและวิธีการปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักกฎหมายและที่ดิน
   
การประชุมคณะทำงานตรวจสอบติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานภายในฝ่ายกฎหมาย ครั้งที่ 2/2561 (2018-07-17)
นางสาวศิริวรรณ สาลีเจริญ ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานภายในฝ่ายกฎหมาย ครั้งที่ 2/2561 รายงานทำงานเดือนมิถุนายน 2561 ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
   
การประชุมปัญหาความเดือนร้อนของราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฝายห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี (2018-07-10)
นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ เข้าร่วมการประชุมปัญหาความเดือนร้อนของราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฝายห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี และจะมีการติดตามเรื่องซ่อมหลักเขตชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจันลา และอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ ณ ห้องประชุมสำนักกฏหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินและข้าราชการ ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (2018-06-29)
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน และข้าราชการ ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 2 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 2 จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (2018-07-03)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 2 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 1 จังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
   
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (2018-07-02)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 2 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 3 จังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
   
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (2018-06-30)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 2 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
   
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (2018-07-03)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 4 จังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
   
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (2018-01-01)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 4 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
   
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (2018-07-03)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 4 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 4 จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
   
การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่3/2561 (2018-06-18)
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม1 สำนักกฎหมายและที่ดิน ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดินเพื่อพิจารณาคู่มือปฏิบัติงานของสำนักกฎหมายและที่ดิน นำโดย นายอโณทัย ศรีเจริญ ผจด.3มด.ทำหน้าที่ประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะทำงานจัดการความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
   
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 116 ปี กรมชลประทาน (2018-06-13)
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 116 ปี กรมชลประทาน สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนานวัตกรรมชลประทาน ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
   
การประชุมพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการจ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษ แทนการจัดสรรหาที่ดินแปลงอพยพในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี (2018-05-25)
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการจ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรหาที่ดินแปลงอพยพในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน เวลา ๑๐.๓๐ น. นำโดย ผกส.มด.,ผจด.๓มด.,จด๒/๓มด. และคณะ
   
ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายมนัส สุดพวง ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุ (2018-05-24)
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นาย มนัส สุดพวง ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุ
   
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร รักษาการรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา รับเรื่องและร่วมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ที่ได้รับผลกระทบในการสร้างอ่างเก็บน้ำราษีไศล อ่างเก็บน้ำแม่มอก ห้วยน้ำดี ห้วยหลวง น้ำพูน เพื่อชดเชยค่าเสียหายและแนวทางการจัดการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในการสร้างอ่างเก็บน้ำ (2018-01-16)
16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร รักษาการรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทานนายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน รับเรื่องและร่วมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ที่ได้รับผลกระทบในการสร้างอ่างเก็บน้ำราษีไศล อ่างเก็บน้ำแม่มอก ห้วยน้ำดี ห้วยหลวง น้ำพูน เพื่อชดเชยค่าเสียหายและแนวทางการจัดการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในการสร้างอ่างเก็บน้ำ ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฏหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
พิธีทำบุญ สำนักกฎหมายและที่ดิน และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกรมชลประทาน (2018-01-05)
วันที่ 5 มกราคม 2561เวลา 09.00 น. นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมพิธีทำบุญ สำนักกฎหมายและที่ดิน และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกรมชลประทาน เสริมสิริมงคลเนื่องในวาระปีใหม่ 2561
   
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินพร้อมด้วย คณะผู้บริหารและข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักกฏหมายและที่ดิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร- อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 61 รูป เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ (2018-01-03)
3 มกราคม 2561 เวลา 08.09 น. นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินพร้อมด้วย คณะผู้บริหารและข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักกฏหมายและที่ดิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร- อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 61 รูป เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ 2561 ณ บริเวณด้านหน้า อาคาร 99 ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าอวยพรปีใหม่ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน (2018-01-03)
3 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าอวยพรปีใหม่ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรม ชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
อวยพรปีใหม่และขอพรปีใหม่จาก นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน (2017-12-25)
25 ธันวาคม 2560 นายพิสิฐ เปี่ยมจิตร ผู้อำนวยการส่วนนิติการ นางสาวศิริวรรณ สาลีเจริญ หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย และนายชีวิน อินทรานุกุล ผู้อำนวยการสอบสวนคดี นำเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดินเข้าอวยพรปีใหม่และขอพรปีใหม่จาก นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน ณ อาคารสำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
ร่วมแสดงความยินดีแก่นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ในโอกาสรับตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน (2017-12-06)
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมแสดงความยินดีแก่นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ในโอกาสรับตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน
   
ตัวแทนกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน ขอเข้าพบเพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเขื่อนราษีไศลและผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการชลประทานในพื้นที่ภาคอีสาน ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ (2017-12-04)
4 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายทองเปลว กองจันทร์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร รักษาการรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง และนายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน ให้การต้อนรับตัวแทนกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน ที่ขอเข้าพบเพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเขื่อนราษีไศลและผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการชลประทานในพื้นที่ภาคอีสาน ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
   
ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายประพิศ จันทร์มาในโอกาสรับตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง (2017-11-29)
29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายประพิศ จันทร์มา ในโอกาสรับตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ณ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11 กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
   
21พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น.กลุ่มเกษตรกรเข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน (2017-11-21)
เวลา 08.30 น.กลุ่มเกษตรกรเข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน นายนายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมปรึกษาเกี่ยวกับผลกระทบโครงการฝายราศีไศล ณ.ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน
   
ประชุมแก้ไขปัญหาที่ดิน ณ สำนักงานก่อสร้างขนาดกลาง (2017-11-16)
นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธาน การประชุมแก้ไขปัญหาที่ดิน โดยมี นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11 อาคาร ฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
   
การประชุมหารือแผนงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2017-11-13)
วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินเป็นประธาน ในการประชุมหารือแผนงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สามเสน
   
การประชุมหารือแก้ไขปัญหาการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานปี พ.ศ.2561 และเตรียมความพร้อมงานก่อสร้าง ปีพ.ศ.2562 (2017-11-09)
9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหาการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานปี พ.ศ.2561 และเตรียมความพร้อมงานก่อสร้าง ปีพ.ศ.2562 โดยมี นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11 อาคาร ฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
   
ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ.... ครั้งที่1/2560 (2017-11-08)
8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น . ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ.... ประชุมได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน พร้อมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน สรุปสาระร่างพระราชบัญญัติ พิจารณาทบทวนการจัดเก็บค่าชลประทาน และโครงสร้างอนุบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ...โดยมี นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง นาย สำเริง แสงภู่วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักบริหารแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
ประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงานunit school (2017-11-06)
ประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน unit school ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฏหมายและที่ดิน
   
การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของนายทรงธรรม ผดุงลักษณ์ (2017-11-01)
การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของนายทรงธรรม ผดุงลักษณ์ บริเวณ 1 ซ้าย 3ซ้าย 4 ขวาแม่กลอง ในวันพุทธที่ 1พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 ณ.ห้องประชุม1สำนักกฏหมายและที่ดิน โดยมี นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นประธาน
   
สอบสัมภาษณ์ พนักงานกองทุน(เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) (2017-10-31)
สอบสัมภาษณ์ พนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) ต่ำแหน่งนิติกร ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฏหมายและที่ดิน กรมชลประทาน โดยกรมชลประทานจะประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกองทุน(กองทุนหมุนเวียนเพื่อการชลแระทาน) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.rid.go.th หัวข้อรับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไปหรือ https://rid.job.thai.com
   
การประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... (2017-10-25)
การประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ....ในวันพุธที่25ตุลาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น.ณ.ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน
   
วันปิยะมหาราช (2017-10-23)
วันนี้ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา และนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ผู้แทนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุกรมชลประทาน และผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน จำกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้โปรดเกล้าฯ สถาปนากรมคลอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นกิจการชลประทานในประเทศไทย และสืบสานประเพณีปฏิบัติอันดีงาม เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าอาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน
   
ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ในโอกาสรับตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานคนที่ 32 (2017-10-18)
18 ตุลาคม 2560 นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ในโอกาสรับตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานคนที่ 32 ณ ห้องรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
   
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต และพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย (2017-10-13)
13 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต และพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรม (ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ) ณ ซุ่้มแสดงความอาลัย กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธี มีดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน และผู้บริหารระดับสูงกรมชลประทานให้การต้อนรับ
   
การประชุมเพื่อมอบนโยบายให้สำนัก/กอง ดำเนินการงานตามนโยบายเร่งด่วนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2017-10-05)
5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และรักษาราชการแทนรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เรียกประชุมเพื่อมอบนโยบายให้สำนัก/กอง ดำเนินการงานตามนโยบายเร่งด่วนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานตามภารกิจหลักของกรมชลประทาน เพื่อการนำนโยบายไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยให้มีการติดตามความก้าวหน้าทุก ๆ 1 เดือน โดยมีผู้เกี่ยวข้องในสายงานฝ่ายบริหารและสายงานฝ่ายก่อสร้าง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล และโครงการฝายหัวนา (2017-09-27)
การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล และโครงการฝายหัวนา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (๑๕) วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง เป็นประธาน
   
การประชุมคณะทำงานย่อยพิจารณาตรวจสอบแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน (2017-09-18)
การประชุมคณะทำงานย่อยพิจารณาตรวจสอบแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 10 .00 น ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน โดยมี นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นประธาน
   
พิธีจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (2017-09-13)
13 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกรมชลประทาน มีการจุดโคมไฟแปรอักษรข้อความ
   
โครงการการสัมนาเชิงปฏิบัติการ (2017-09-01)
โครงการการสัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อบรรลุเป้าหมาย การสร้างคุณค่าในการทำงาน ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2560 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ณ โรงแรมรอยัล พาราไดส์ จังหวัด ภูเก็ต
   
ก่รประชุมคณะทำงานศูนย์จัดหาที่ดินโปร่งใส ครั้ง ที่ 3/2560 (2017-08-29)
ประชุมคณะทำงานศูนย์จัดหาที่ดินโปร่งใสครั้งที่ 3/ 2560 ณห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน โดยมี นายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) เป็นประธาน
   
การประชุมหารือ โครงการเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร (2017-08-28)
การประชุมหารือ โครงการเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน โดยมี นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
   
การประชุมนิติกรประจำสำนักงานชลประทาน ครั้งที่ 2/2560 (2017-08-24)
การประชุมนิติกรประจำสำนักงานชลประทาน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกฏหมายและที่ดิน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยมี นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นประธาน
   
การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานจัดหาที่ดินกรณีเวนคืน(งานคณะที่ 7) (2017-08-18)
การประชุมคณะทำงานเอกสารพิจารณา คูุ่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานจัดหาที่ดินกรณีเวนคืน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ ที่จะเวนคืน โดยมี นายจุฑามิตร ใจสมุทร ผู้อำนวยการส่วนจัดหาที่ดินที่4 เป็นประธาน
   
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่3/2560 17 สิงหาคม 2560 (2017-08-17)
การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักกฏหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ครั้งที่ 3/2560วัน พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 ณ.ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน โดยมี นายอโณทัย ศรีเจริญ ผู้อำนวยการส่วนจัดหาที่ดินที่ 3 เป็นประธาน
   
การประชุมคณะจัดการองค์ความรู้2/2560 (2017-08-10)
การประชุมคณะจัดการองค์ความรู้ครั้งที่ 2/2560 โดยคณะจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน สำนักกฎหมายและที่ดิน คณะที่ 1-7 ในวันพฤหัสบดี ที่10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 ณ.ห้องประชุม 1 สำนักงานกฏหมายและที่ดิน
   
ประชุมแก้ไขปัญหาฝายราษีไศล (2017-08-01)
1 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00น. นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา ณ.ห้องประชุมสำนักงานกฎหมายและที่ดิน
   
ผู้บริหารและบุคคลากรสำนักกฏหมายและที่ดิน ร่วมกันทำบุญใส่บาตรสารเณร (2017-07-27)
สำนักกฏหมายและที่ดินกรมชลประทาน ร่วมกันทำบุญใส่บาตรสารเณร ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2560
   
การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานคณะที่ 7 (2017-07-20)
การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานคณะที่ 7 ในวันที่ 20-21 กรกรฏาคม 2560
   
นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผส.มด. และหัวหน้าส่วน/ฝ่าย เข้าแสดงความยินดี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายบริหาร (2017-03-16)
นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผส.มด. และหัวหน้าส่วน/ฝ่าย เข้าแสดงความยินดี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายบริหาร ที่กองแผนงาน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน
   
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล (ครั้งที่ 1/2560) และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา (2017-03-16)
16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00น. นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง รักษาการรองอธิบดีฝ่ายบริหาร และนายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินพร้อมด้วย นายอานนท์ ยิ้มแก้ว หัวหน้าฝ่ายทะเบียนที่ดินและแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักกฎหมายและที่ดิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล (ครั้งที่ 1/2560) และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา ร่วมกับพลอากาศโท บรรจง คลายนสูตร์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐนตรี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนส่วนราชการจากจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และผู้แทนกลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 9 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน กลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน กลุ่มสมัชชาลุ่มน้ำมูล กลุ่มสมัชาคนจน กลุ่มสมัชชาชาวนา 2000 กลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรกรฝายราษีไศล กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มอิสระ ซึ่ง พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฝายราษีไศลและโครงการฝายหัวนา ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
   
หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบรอบสตมวาร (100 วัน) (2017-01-20)
วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบรอบสตมวาร (100 วัน) จัดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ซุ้มแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมชลประทาน
   
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ (2016-12-23)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี โดยมี อ.อนุชา ฮุนสวัสดิกุล เป็นวิทยากร ในหัวข้อหลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ
   
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ (2016-12-22)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
   
การประชุมสำนักกฏหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (2016-12-21)
การประชุมสำนักกฏหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน โดยมี นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผส.จด. รักษาการแทน ผส.มด มาเป็นประธานในการประชุม
   
ประชุมนิติกรประจำสำนักงานชลประทาน ครั้ง 4/2559 ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤษจิกายน ๒๕๕๙ (2016-11-25)
ประชุมนิติกรประจำสำนักงานชลประทาน ครั้ง ๔/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤษจิกายน ๒๕๕๙ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๔ อาคารวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
   
เจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน มาร่วมกันช่วยแจกน้ำดื่ม อาหาร ให้กับประชาชนที่มาร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ (2016-10-30)
เจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน มาร่วมกันช่วยแจกน้ำดื่ม อาหาร ให้กับประชาชนที่มาร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ณ จุดรับรองหน้าวังสราญรมย์ (ด้านหน้าทำเนียบองคมนตรี)
   
จด.๓/๑ มด. และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายความอาลัย กับ สำนักชลประทานที่ ๓ จ.พิษณุโลก เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๙ (2016-10-21)
   
พิธีทำบุญน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร (๗วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ (2016-10-20)
ผส.จด. รก. ผส.มด. และตัวแทนเจ้าหน้าสำนักกฎหมายและที่ดินเข้าร่วมพิธีทำบุญน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร (๗วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ
   
การประชุมหารือรายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (2016-10-19)
การประชุมหารือรายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน
   
การประชุมสำนักกฏหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (2016-10-17)
การประชุมสำนักกฏหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี ผส.จด รก. ผส.มด. เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
   
การประชุมเตรียมความพร้อมแผนการเบิกจ่ายงบประมาณค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้าย ในการจัดหาที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (2016-10-06)
การประชุมเตรียมความพร้อมแผนการเบิกจ่ายงบประมาณค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้าย ในการจัดหาที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
   
กิจกรรมถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักกฎหมายและที่ดิน (2016-09-23)
กิจกรรมถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๕๐๐ อาคารวิศวกรรมกรมชลประทาน (ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมด. ได้นะครับ
   
การประชุมคณะทำงานจัดหาที่ดินโปร่งใส ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๙ (2016-08-19)
การประชุมคณะทำงานจัดหาที่ดินโปร่งใส ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทานสามเสน
   
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Buddy (2016-08-05)
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Buddy วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๕๐๐ อาคารศูนย์วิศวกรรม การชลประทาน ถนนสามเสน
   
การประชุมคณะทำงานร่างกฎหมาย ครั้งที่ ๓ (2016-06-30)
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่างกฎกระทรวง ครั้งที่ 3/2559 การจัดทำร่างระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดเก็บหรือการชำระค่าชลประทาน ตลอดจนการยกเว้น หรือวิธีการผ่อนชำระค่าชลประทาน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำร่างกระทรวง ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
ประชุมแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและคณะทำงานย่อย ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ (2016-06-23)
การประชุมแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและคณะทำงานย่อย โดยมี ผส.มด. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
   
รดน้ำขอพร รก. ผส.มด. เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ (2016-04-19)
รดน้ำขอพร รก. ผส.มด. เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ในวันที่ 19 เม.ย. 59
   
พิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ (2015-09-26)
พิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี (ดูภาพเพิ่มเติมที่ facebook สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน)
   
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ (2015-09-26)
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการสำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี (ดูภาพเพิ่มเติมที่ facebook สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน)
   
กีฬามหาสนุก งานเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ (2015-09-26)
กีฬามหาสนุก งานเกษียณอายุราชการ สำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี (ดูภาพเพิ่มเติมที่ facebook สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน)
   
กิจกรรมถ่ายโอนความรู้โดยวิธีการถอดความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ (2015-08-28)
กิจกรรมถ่ายโอนความรู้โดยวิธีการถอดความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๑๔ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
   
ประชุมชุมชนนักปฏิบัติงานธุรการ (2015-07-24)
ประชุมชุมชนนักปฏิบัติงานธุรการ วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน
   
ประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (2015-05-29)
โครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
   
ประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (2015-05-28)
โครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
   
การประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ (2015-01-21)
การประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน
   
งานรดน้ำดำหัว ณ โรงแรม ยูเรเซีย ชะอำ ลากูน (2015-04-18)
งานรดน้ำดำหัว ณ โรงแรม ยูเรเซีย ชะอำ ลากูน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘
   
งานเลี้ยงปีใหม่สำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (2014-12-26)
งานเลี้ยงปีใหม่สำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
   
ทำบุญสำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (2014-12-26)
ทำบุญสำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
   
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สมด. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (2014-12-26)
ภาพการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สมด. วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
   
งานเกษียณ ๒๕๕๗ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย (2014-09-20)
งานเลี้ยงเกษียณปี ๒๕๕๗ ที่โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗
   
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ที่สถานสงเคราะห์เดสทินี่ เรสคิว เชียงราย และการแข่งขันฟุตบอล (2014-09-20)
สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เยี่ยมเยียนและบริจาคเงิน สิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวัน ที่สถานสงเคราะห์เดสทินี่ เรสคิว (Destiny Rescue) เชียงราย และกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลประเพณี
   
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดหาที่ดิน‏ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (2014-05-16)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดหาที่ดิน‏ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ปฏิบัติงาน ด้านจัดหาที่ดินและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๒๐ คน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๕๐๐ ตึกศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทานสามเสน
   
ประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ (2014-03-31)
ภาพการประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
   
งานเลี้ยงสำนักกฎหมายและที่ดิน (2013-12-26)

 
 

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยทีมงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน 
แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 โทร 0-2241-0740-9 ต่อ 2311 โทร 0-2241-2357
 ติดต่อทาง email : kmlawland@hotmail.com