วิสัยทัศน์ของสำนักกฎหมายและที่ดิน "สำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ทางด้านกฎหมายและจัดหาที่ดิน" ~
 
  
   

นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน


เมนูหลัก

วิสัยทัศน์กรมชลประทาน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนการจัดการความรู้
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงานผลปฏิบัติราชการ
คำสั่ง/หนังสือเวียน/มติ ครม.
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานและกฎหมายชลประทาน
แนวปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย
บทความวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง

ระบบสารสนเทศภายใน

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสั่งกรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน
หนังสือเวียน สบค.
หนังสือเวียน สลก.
ภาพกิจกรรม
สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน

 ระบบสารสนเทศภายนอก
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน
ระบบงานเงินค่าจ้าง Online (Fad Slip)
ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave)

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจเวบไซค์สำนักฯ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย


เริ่มสำรวจ 1 พ.ย. 59
สำรวจผลแบบสำรวจ


   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
9
เมื่อวาน
74
เดือนนี้
74
เดือนที่แล้ว
2,021
ปีนี้
17,268
ปีที่แล้ว
46,130
สถิติเริ่มนับตั้งแต่ 09/03/2014 เวลา 00.39
 

     สำหรับผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ

     รายงานผลปฏิบัติราชการ
รายงานผลตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง ปีงบประมาณ 2563 รอบระยะเวลา 9 เดือน (2020-07-10)
รายงานผลตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2563 รอบระยะเวลา 8 เดือน (2020-06-17)
แบบรายงานผลตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง ประจำงบประมาณ พ.ศ.253 รอบระยะเวลา 7 เดือน (2020-05-07)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดปี 2563 รอบระยะเวลา 6 เดือน (2020-04-14)
รายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ปี 2562 รอบระยะเวลา 12 เดือน (2019-10-09)
แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบระยะเวลา 11 เดือน (2019-09-06)
แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 รอบระยะเวลา 10 เดือน (2019-08-06)
แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบระยะเวลา 9 เดือน (2019-07-08)
แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ รอบระยะเวลา 8 เดือน (2019-06-05)
รายงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ รอบระยะเวลา 7 เดือน (2019-05-10)
แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจฯ รอบระยะเวลา 6 เดือน ปี 2562 (2019-04-10)
สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2018-11-23)
แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ รอบระยะเวลา 12 เดือน (2018-10-09)
รายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ รอบระยะเวลา 11 เดือน (2018-09-04)
แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจฯ รอบระยะเวลา 10 เดือน (2018-08-03)
รายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ รอบระยะเวลา 9 เดือน (2018-07-10)
แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ รอบระยะเวลา 8 เดือน (2018-06-11)
รายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ รอบระยะเวลา 7 เดือน (2018-05-08)
แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ รอบระยะเวลา 6 เดือน(1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 (2018-04-19)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบระยะเวลา 12 เดือน (2017-10-09)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบระยะเวลา 11 เดือน (2017-09-11)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรอง รอบระยะเวลา 10 เดือน (2017-08-09)
รายงายผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบระยะเวลา 9 เดือน (2017-07-11)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 8 เดือน (2017-06-09)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 7 เดือน (2017-05-11)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบระยะเวลา 6 เดือน (2017-04-19)
สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (2016-10-27)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 12 เดือน (2016-10-05)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 11 เดือน (2016-09-07)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับร้องปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 10 เดือน (2016-08-10)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 9 เดือน (2016-07-06)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชีวัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 8 เดือน (2016-06-07)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 7 เดือน (2016-05-10)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 6 เดือน (2016-04-07)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 12 เดือน (2015-10-06)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 11 เดือน (2015-09-04)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดฯ รอบระยะเวลา 10 เดือน (2015-08-10)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 9 เดือน (2015-07-08)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 8 เดือน (2015-06-10)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 7 เดือน (2015-05-11)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558) (2015-04-17)
สรุปบทเรียนการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (2014-10-31)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (2014-10-06)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 11 เดือน (2014-09-10)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 10 เดือน (2014-08-13)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน (2014-07-10)
รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฎิบัติราชการ รอบ 8 เดือน (2014-06-10)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 7 เดือน (2014-05-08)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (2014-04-11)
    
 

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยทีมงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน 
แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 โทร 0-2241-0740-9 ต่อ 2311 โทร 0-2241-2357
 ติดต่อทาง email : kmlawland@hotmail.com