"กรมชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย"
 
  
   

นายสิทธิวัตร  แสงสิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน


     เมนูหลัก
วิสัยทัศน์กรมชลประทาน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนการจัดการความรู้
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงานผลปฏิบัติราชการ
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานและกฎหมายชลประทาน
แนวปฏิบัติงาน
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย

     ระบบสารสนเทศภายใน
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสั่งกรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน
หนังสือเวียน สบค.
หนังสือเวียน สลก.
ภาพกิจกรรม
สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน

     ระบบสารสนเทศภายนอก
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

     เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
125
เมื่อวาน
171
เดือนนี้
1,145
เดือนที่แล้ว
3,968
ปีนี้
28,751
ปีที่แล้ว
38,521
สถิติเริ่มนับตั้งแต่ 09/03/2014 เวลา 00.39

     สำหรับผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ

     รายงานผลปฏิบัติราชการ
สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2018-11-23)
แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ รอบระยะเวลา 12 เดือน (2018-10-09)
รายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ รอบระยะเวลา 11 เดือน (2018-09-04)
แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจฯ รอบระยะเวลา 10 เดือน (2018-08-03)
รายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ รอบระยะเวลา 9 เดือน (2018-07-10)
แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ รอบระยะเวลา 8 เดือน (2018-06-11)
รายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ รอบระยะเวลา 7 เดือน (2018-05-08)
แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ รอบระยะเวลา 6 เดือน(1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 (2018-04-19)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบระยะเวลา 12 เดือน (2017-10-09)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบระยะเวลา 11 เดือน (2017-09-11)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรอง รอบระยะเวลา 10 เดือน (2017-08-09)
รายงายผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบระยะเวลา 9 เดือน (2017-07-11)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 8 เดือน (2017-06-09)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 7 เดือน (2017-05-11)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบระยะเวลา 6 เดือน (2017-04-19)
สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (2016-10-27)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 12 เดือน (2016-10-05)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 11 เดือน (2016-09-07)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับร้องปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 10 เดือน (2016-08-10)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 9 เดือน (2016-07-06)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชีวัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 8 เดือน (2016-06-07)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 7 เดือน (2016-05-10)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 6 เดือน (2016-04-07)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 12 เดือน (2015-10-06)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 11 เดือน (2015-09-04)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดฯ รอบระยะเวลา 10 เดือน (2015-08-10)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 9 เดือน (2015-07-08)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 8 เดือน (2015-06-10)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 7 เดือน (2015-05-11)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558) (2015-04-17)
สรุปบทเรียนการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (2014-10-31)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (2014-10-06)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 11 เดือน (2014-09-10)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 10 เดือน (2014-08-13)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน (2014-07-10)
รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฎิบัติราชการ รอบ 8 เดือน (2014-06-10)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 7 เดือน (2014-05-08)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (2014-04-11)
    
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยทีมงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน 
แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 โทร 0-2241-0740-9 ต่อ 2311 โทร 0-2241-3358
 ติดต่อทาง email : ridlawland.kromchol@gmail.com