วิสัยทัศน์ของสำนักกฎหมายและที่ดิน "สำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ทางด้านกฎหมายและจัดหาที่ดิน" ~
 
  
   

นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน


เมนูหลัก

วิสัยทัศน์กรมชลประทาน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนการจัดการความรู้
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงานผลปฏิบัติราชการ
คำสั่ง/หนังสือเวียน/มติ ครม.
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานและกฎหมายชลประทาน
แนวปฏิบัติงาน
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย
บทความวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง

ระบบสารสนเทศภายใน

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสั่งกรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน
หนังสือเวียน สบค.
หนังสือเวียน สลก.
ภาพกิจกรรม
สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน

 ระบบสารสนเทศภายนอก
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน
ระบบงานเงินค่าจ้าง Online (Fad Slip)
ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave)

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจเวบไซค์สำนักฯ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย


เริ่มสำรวจ 1 พ.ย. 59
สำรวจผลแบบสำรวจ


   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
9
เมื่อวาน
62
เดือนนี้
1,796
เดือนที่แล้ว
2,107
ปีนี้
12,429
ปีที่แล้ว
38,521
สถิติเริ่มนับตั้งแต่ 09/03/2014 เวลา 00.39
 

     สำหรับผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ

     รูปภาพกิจกรรม
   
การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่3/2561 (2018-06-18)
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม1 สำนักกฎหมายและที่ดิน ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดินเพื่อพิจารณาคู่มือปฏิบัติงานของสำนักกฎหมายและที่ดิน นำโดย นายอโณทัย ศรีเจริญ ผจด.3มด.ทำหน้าที่ประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะทำงานจัดการความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
   
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 116 ปี กรมชลประทาน (2018-06-13)
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 116 ปี กรมชลประทาน สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนานวัตกรรมชลประทาน ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
   
การประชุมพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการจ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษ แทนการจัดสรรหาที่ดินแปลงอพยพในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี (2018-05-25)
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการจ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรหาที่ดินแปลงอพยพในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน เวลา ๑๐.๓๐ น. นำโดย ผกส.มด.,ผจด.๓มด.,จด๒/๓มด. และคณะ
   
ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายมนัส สุดพวง ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุ (2018-05-24)
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นาย มนัส สุดพวง ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุ
   
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร รักษาการรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา รับเรื่องและร่วมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ที่ได้รับผลกระทบในการสร้างอ่างเก็บน้ำราษีไศล อ่างเก็บน้ำแม่มอก ห้วยน้ำดี ห้วยหลวง น้ำพูน เพื่อชดเชยค่าเสียหายและแนวทางการจัดการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในการสร้างอ่างเก็บน้ำ (2018-01-16)
16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร รักษาการรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทานนายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน รับเรื่องและร่วมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ที่ได้รับผลกระทบในการสร้างอ่างเก็บน้ำราษีไศล อ่างเก็บน้ำแม่มอก ห้วยน้ำดี ห้วยหลวง น้ำพูน เพื่อชดเชยค่าเสียหายและแนวทางการจัดการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในการสร้างอ่างเก็บน้ำ ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฏหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
พิธีทำบุญ สำนักกฎหมายและที่ดิน และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกรมชลประทาน (2018-01-05)
วันที่ 5 มกราคม 2561เวลา 09.00 น. นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมพิธีทำบุญ สำนักกฎหมายและที่ดิน และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกรมชลประทาน เสริมสิริมงคลเนื่องในวาระปีใหม่ 2561
   
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินพร้อมด้วย คณะผู้บริหารและข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักกฏหมายและที่ดิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร- อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 61 รูป เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ (2018-01-03)
3 มกราคม 2561 เวลา 08.09 น. นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินพร้อมด้วย คณะผู้บริหารและข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักกฏหมายและที่ดิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร- อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 61 รูป เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ 2561 ณ บริเวณด้านหน้า อาคาร 99 ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าอวยพรปีใหม่ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน (2018-01-03)
3 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าอวยพรปีใหม่ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรม ชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
อวยพรปีใหม่และขอพรปีใหม่จาก นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน (2017-12-25)
25 ธันวาคม 2560 นายพิสิฐ เปี่ยมจิตร ผู้อำนวยการส่วนนิติการ นางสาวศิริวรรณ สาลีเจริญ หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย และนายชีวิน อินทรานุกุล ผู้อำนวยการสอบสวนคดี นำเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดินเข้าอวยพรปีใหม่และขอพรปีใหม่จาก นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน ณ อาคารสำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
ร่วมแสดงความยินดีแก่นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ในโอกาสรับตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน (2017-12-06)
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมแสดงความยินดีแก่นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ในโอกาสรับตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน
   
ตัวแทนกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน ขอเข้าพบเพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเขื่อนราษีไศลและผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการชลประทานในพื้นที่ภาคอีสาน ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ (2017-12-04)
4 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายทองเปลว กองจันทร์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร รักษาการรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง และนายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน ให้การต้อนรับตัวแทนกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน ที่ขอเข้าพบเพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเขื่อนราษีไศลและผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการชลประทานในพื้นที่ภาคอีสาน ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
   
ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายประพิศ จันทร์มาในโอกาสรับตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง (2017-11-29)
29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายประพิศ จันทร์มา ในโอกาสรับตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ณ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11 กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
   
21พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น.กลุ่มเกษตรกรเข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน (2017-11-21)
เวลา 08.30 น.กลุ่มเกษตรกรเข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน นายนายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมปรึกษาเกี่ยวกับผลกระทบโครงการฝายราศีไศล ณ.ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน
   
ประชุมแก้ไขปัญหาที่ดิน ณ สำนักงานก่อสร้างขนาดกลาง (2017-11-16)
นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธาน การประชุมแก้ไขปัญหาที่ดิน โดยมี นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11 อาคาร ฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
   
การประชุมหารือแผนงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2017-11-13)
วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินเป็นประธาน ในการประชุมหารือแผนงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สามเสน
   
การประชุมหารือแก้ไขปัญหาการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานปี พ.ศ.2561 และเตรียมความพร้อมงานก่อสร้าง ปีพ.ศ.2562 (2017-11-09)
9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหาการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานปี พ.ศ.2561 และเตรียมความพร้อมงานก่อสร้าง ปีพ.ศ.2562 โดยมี นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11 อาคาร ฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
   
ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ.... ครั้งที่1/2560 (2017-11-08)
8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น . ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ.... ประชุมได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน พร้อมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน สรุปสาระร่างพระราชบัญญัติ พิจารณาทบทวนการจัดเก็บค่าชลประทาน และโครงสร้างอนุบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ...โดยมี นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง นาย สำเริง แสงภู่วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักบริหารแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
ประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงานunit school (2017-11-06)
ประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน unit school ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฏหมายและที่ดิน
   
การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของนายทรงธรรม ผดุงลักษณ์ (2017-11-01)
การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของนายทรงธรรม ผดุงลักษณ์ บริเวณ 1 ซ้าย 3ซ้าย 4 ขวาแม่กลอง ในวันพุทธที่ 1พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 ณ.ห้องประชุม1สำนักกฏหมายและที่ดิน โดยมี นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นประธาน
   
สอบสัมภาษณ์ พนักงานกองทุน(เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) (2017-10-31)
สอบสัมภาษณ์ พนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) ต่ำแหน่งนิติกร ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฏหมายและที่ดิน กรมชลประทาน โดยกรมชลประทานจะประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกองทุน(กองทุนหมุนเวียนเพื่อการชลแระทาน) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.rid.go.th หัวข้อรับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไปหรือ https://rid.job.thai.com
   
การประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... (2017-10-25)
การประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ....ในวันพุธที่25ตุลาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น.ณ.ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน
   
วันปิยะมหาราช (2017-10-23)
วันนี้ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา และนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ผู้แทนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุกรมชลประทาน และผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน จำกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้โปรดเกล้าฯ สถาปนากรมคลอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นกิจการชลประทานในประเทศไทย และสืบสานประเพณีปฏิบัติอันดีงาม เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าอาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน
   
ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ในโอกาสรับตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานคนที่ 32 (2017-10-18)
18 ตุลาคม 2560 นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ในโอกาสรับตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานคนที่ 32 ณ ห้องรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
   
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต และพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย (2017-10-13)
13 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต และพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรม (ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ) ณ ซุ่้มแสดงความอาลัย กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธี มีดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน และผู้บริหารระดับสูงกรมชลประทานให้การต้อนรับ
   
การประชุมเพื่อมอบนโยบายให้สำนัก/กอง ดำเนินการงานตามนโยบายเร่งด่วนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2017-10-05)
5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และรักษาราชการแทนรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เรียกประชุมเพื่อมอบนโยบายให้สำนัก/กอง ดำเนินการงานตามนโยบายเร่งด่วนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานตามภารกิจหลักของกรมชลประทาน เพื่อการนำนโยบายไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยให้มีการติดตามความก้าวหน้าทุก ๆ 1 เดือน โดยมีผู้เกี่ยวข้องในสายงานฝ่ายบริหารและสายงานฝ่ายก่อสร้าง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล และโครงการฝายหัวนา (2017-09-27)
การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล และโครงการฝายหัวนา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (๑๕) วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง เป็นประธาน
   
การประชุมคณะทำงานย่อยพิจารณาตรวจสอบแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน (2017-09-18)
การประชุมคณะทำงานย่อยพิจารณาตรวจสอบแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 10 .00 น ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน โดยมี นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นประธาน
   
พิธีจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (2017-09-13)
13 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกรมชลประทาน มีการจุดโคมไฟแปรอักษรข้อความ
   
โครงการการสัมนาเชิงปฏิบัติการ (2017-09-01)
โครงการการสัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อบรรลุเป้าหมาย การสร้างคุณค่าในการทำงาน ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2560 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ณ โรงแรมรอยัล พาราไดส์ จังหวัด ภูเก็ต
   
ก่รประชุมคณะทำงานศูนย์จัดหาที่ดินโปร่งใส ครั้ง ที่ 3/2560 (2017-08-29)
ประชุมคณะทำงานศูนย์จัดหาที่ดินโปร่งใสครั้งที่ 3/ 2560 ณห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน โดยมี นายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) เป็นประธาน
   
การประชุมหารือ โครงการเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร (2017-08-28)
การประชุมหารือ โครงการเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน โดยมี นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
   
การประชุมนิติกรประจำสำนักงานชลประทาน ครั้งที่ 2/2560 (2017-08-24)
การประชุมนิติกรประจำสำนักงานชลประทาน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกฏหมายและที่ดิน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยมี นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นประธาน
   
การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานจัดหาที่ดินกรณีเวนคืน(งานคณะที่ 7) (2017-08-18)
การประชุมคณะทำงานเอกสารพิจารณา คูุ่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานจัดหาที่ดินกรณีเวนคืน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ ที่จะเวนคืน โดยมี นายจุฑามิตร ใจสมุทร ผู้อำนวยการส่วนจัดหาที่ดินที่4 เป็นประธาน
   
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่3/2560 17 สิงหาคม 2560 (2017-08-17)
การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักกฏหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ครั้งที่ 3/2560วัน พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 ณ.ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน โดยมี นายอโณทัย ศรีเจริญ ผู้อำนวยการส่วนจัดหาที่ดินที่ 3 เป็นประธาน
   
การประชุมคณะจัดการองค์ความรู้2/2560 (2017-08-10)
การประชุมคณะจัดการองค์ความรู้ครั้งที่ 2/2560 โดยคณะจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน สำนักกฎหมายและที่ดิน คณะที่ 1-7 ในวันพฤหัสบดี ที่10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 ณ.ห้องประชุม 1 สำนักงานกฏหมายและที่ดิน
   
ประชุมแก้ไขปัญหาฝายราษีไศล (2017-08-01)
1 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00น. นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา ณ.ห้องประชุมสำนักงานกฎหมายและที่ดิน
   
ผู้บริหารและบุคคลากรสำนักกฏหมายและที่ดิน ร่วมกันทำบุญใส่บาตรสารเณร (2017-07-27)
สำนักกฏหมายและที่ดินกรมชลประทาน ร่วมกันทำบุญใส่บาตรสารเณร ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2560
   
การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานคณะที่ 7 (2017-07-20)
การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานคณะที่ 7 ในวันที่ 20-21 กรกรฏาคม 2560
   
นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผส.มด. และหัวหน้าส่วน/ฝ่าย เข้าแสดงความยินดี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายบริหาร (2017-03-16)
นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผส.มด. และหัวหน้าส่วน/ฝ่าย เข้าแสดงความยินดี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายบริหาร ที่กองแผนงาน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน
   
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล (ครั้งที่ 1/2560) และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา (2017-03-16)
16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00น. นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง รักษาการรองอธิบดีฝ่ายบริหาร และนายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินพร้อมด้วย นายอานนท์ ยิ้มแก้ว หัวหน้าฝ่ายทะเบียนที่ดินและแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักกฎหมายและที่ดิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล (ครั้งที่ 1/2560) และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา ร่วมกับพลอากาศโท บรรจง คลายนสูตร์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐนตรี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนส่วนราชการจากจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และผู้แทนกลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 9 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน กลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน กลุ่มสมัชชาลุ่มน้ำมูล กลุ่มสมัชาคนจน กลุ่มสมัชชาชาวนา 2000 กลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรกรฝายราษีไศล กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มอิสระ ซึ่ง พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฝายราษีไศลและโครงการฝายหัวนา ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
   
หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบรอบสตมวาร (100 วัน) (2017-01-20)
วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบรอบสตมวาร (100 วัน) จัดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ซุ้มแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมชลประทาน
   
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ (2016-12-23)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี โดยมี อ.อนุชา ฮุนสวัสดิกุล เป็นวิทยากร ในหัวข้อหลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ
   
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ (2016-12-22)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
   
การประชุมสำนักกฏหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (2016-12-21)
การประชุมสำนักกฏหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน โดยมี นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผส.จด. รักษาการแทน ผส.มด มาเป็นประธานในการประชุม
   
ประชุมนิติกรประจำสำนักงานชลประทาน ครั้ง 4/2559 ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤษจิกายน ๒๕๕๙ (2016-11-25)
ประชุมนิติกรประจำสำนักงานชลประทาน ครั้ง ๔/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤษจิกายน ๒๕๕๙ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๔ อาคารวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
   
เจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน มาร่วมกันช่วยแจกน้ำดื่ม อาหาร ให้กับประชาชนที่มาร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ (2016-10-30)
เจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน มาร่วมกันช่วยแจกน้ำดื่ม อาหาร ให้กับประชาชนที่มาร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ณ จุดรับรองหน้าวังสราญรมย์ (ด้านหน้าทำเนียบองคมนตรี)
   
จด.๓/๑ มด. และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายความอาลัย กับ สำนักชลประทานที่ ๓ จ.พิษณุโลก เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๙ (2016-10-21)
   
พิธีทำบุญน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร (๗วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ (2016-10-20)
ผส.จด. รก. ผส.มด. และตัวแทนเจ้าหน้าสำนักกฎหมายและที่ดินเข้าร่วมพิธีทำบุญน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร (๗วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ
   
การประชุมหารือรายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (2016-10-19)
การประชุมหารือรายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน
   
การประชุมสำนักกฏหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (2016-10-17)
การประชุมสำนักกฏหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี ผส.จด รก. ผส.มด. เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
   
การประชุมเตรียมความพร้อมแผนการเบิกจ่ายงบประมาณค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้าย ในการจัดหาที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (2016-10-06)
การประชุมเตรียมความพร้อมแผนการเบิกจ่ายงบประมาณค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้าย ในการจัดหาที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
   
กิจกรรมถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักกฎหมายและที่ดิน (2016-09-23)
กิจกรรมถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๕๐๐ อาคารวิศวกรรมกรมชลประทาน (ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมด. ได้นะครับ
   
การประชุมคณะทำงานจัดหาที่ดินโปร่งใส ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๙ (2016-08-19)
การประชุมคณะทำงานจัดหาที่ดินโปร่งใส ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทานสามเสน
   
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Buddy (2016-08-05)
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Buddy วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๕๐๐ อาคารศูนย์วิศวกรรม การชลประทาน ถนนสามเสน
   
การประชุมคณะทำงานร่างกฎหมาย ครั้งที่ ๓ (2016-06-30)
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่างกฎกระทรวง ครั้งที่ 3/2559 การจัดทำร่างระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดเก็บหรือการชำระค่าชลประทาน ตลอดจนการยกเว้น หรือวิธีการผ่อนชำระค่าชลประทาน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำร่างกระทรวง ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
ประชุมแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและคณะทำงานย่อย ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ (2016-06-23)
การประชุมแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและคณะทำงานย่อย โดยมี ผส.มด. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
   
รดน้ำขอพร รก. ผส.มด. เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ (2016-04-19)
รดน้ำขอพร รก. ผส.มด. เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ในวันที่ 19 เม.ย. 59
   
พิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ (2015-09-26)
พิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี (ดูภาพเพิ่มเติมที่ facebook สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน)
   
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ (2015-09-26)
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการสำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี (ดูภาพเพิ่มเติมที่ facebook สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน)
   
กีฬามหาสนุก งานเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ (2015-09-26)
กีฬามหาสนุก งานเกษียณอายุราชการ สำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี (ดูภาพเพิ่มเติมที่ facebook สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน)
   
กิจกรรมถ่ายโอนความรู้โดยวิธีการถอดความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ (2015-08-28)
กิจกรรมถ่ายโอนความรู้โดยวิธีการถอดความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๑๔ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
   
ประชุมชุมชนนักปฏิบัติงานธุรการ (2015-07-24)
ประชุมชุมชนนักปฏิบัติงานธุรการ วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน
   
ประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (2015-05-29)
โครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
   
ประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (2015-05-28)
โครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
   
การประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ (2015-01-21)
การประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน
   
งานรดน้ำดำหัว ณ โรงแรม ยูเรเซีย ชะอำ ลากูน (2015-04-18)
งานรดน้ำดำหัว ณ โรงแรม ยูเรเซีย ชะอำ ลากูน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘
   
งานเลี้ยงปีใหม่สำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (2014-12-26)
งานเลี้ยงปีใหม่สำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
   
ทำบุญสำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (2014-12-26)
ทำบุญสำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
   
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สมด. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (2014-12-26)
ภาพการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สมด. วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
   
งานเกษียณ ๒๕๕๗ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย (2014-09-20)
งานเลี้ยงเกษียณปี ๒๕๕๗ ที่โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗
   
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ที่สถานสงเคราะห์เดสทินี่ เรสคิว เชียงราย และการแข่งขันฟุตบอล (2014-09-20)
สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เยี่ยมเยียนและบริจาคเงิน สิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวัน ที่สถานสงเคราะห์เดสทินี่ เรสคิว (Destiny Rescue) เชียงราย และกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลประเพณี
   
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดหาที่ดิน‏ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (2014-05-16)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดหาที่ดิน‏ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ปฏิบัติงาน ด้านจัดหาที่ดินและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๒๐ คน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๕๐๐ ตึกศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทานสามเสน
   
ประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ (2014-03-31)
ภาพการประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
   
งานเลี้ยงสำนักกฎหมายและที่ดิน (2013-12-26)
   
ประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน (2013-07-12)

 
 

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยทีมงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน 
แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 โทร 0-2241-0740-9 ต่อ 2311 โทร 0-2241-2357
 ติดต่อทาง email : kmlawland@hotmail.com