"กรมชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย"
 
  
   

นายสิทธิวัตร  แสงสิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน


     เมนูหลัก
วิสัยทัศน์กรมชลประทาน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนการจัดการความรู้
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงานผลปฏิบัติราชการ
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานและกฎหมายชลประทาน
แนวปฏิบัติงาน
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย

     ระบบสารสนเทศภายใน
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสั่งกรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน
หนังสือเวียน สบค.
หนังสือเวียน สลก.
ภาพกิจกรรม
สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน

     ระบบสารสนเทศภายนอก
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

     เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
124
เมื่อวาน
171
เดือนนี้
1,145
เดือนที่แล้ว
3,968
ปีนี้
28,751
ปีที่แล้ว
38,521
สถิติเริ่มนับตั้งแต่ 09/03/2014 เวลา 00.39

     สำหรับผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ

     รูปภาพกิจกรรม
   
การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ครั้งที่ 3/2561(18) และการประชุมคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา ครั้งที่2/2561(8) (2018-11-22)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ครั้งที่ 3/2561(18) และการประชุมคณะกรรมมการแก้ไขปัญหาฝายหัวนา ครั้งที่ 2/2561(8) โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน นายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวะกรรมและธรณีวิทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของอนุกรรมการจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เร่งรัดการดำเนินงานตามขั้นตอนพิสูจน์สิทธิ์ พร้อมทั้งเร่งรัดให้กรมที่ดินดำเนินการรังวัดจัดทำแผนที่ ร.ว. 43 ก.ให้แล้วเสร็จภายใน 5 เดือน (พฤษภาคม 2562) เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป และรายงานความก้าวหน้าโครงการ
   
พิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (2018-10-23)
วันนี้ (วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กรมชลประทาน(สามเสน) เวลา 08.00 น. ได้มีพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษานายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และนายสิทธิวัตร แสงสิริไพูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประธานชมรมผู้สูงอายุกรมชลประทาน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน เข้าร่วมพิธีวงพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
   
ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่อร้องเรียนของราษฎรโครงการฝายหัวนา (2018-10-19)
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ได้มีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่อร้องเรียนของราษฎรโครงการฝายหัวนา ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีษะเกษ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้อง 4 ฝ่าย ประกอบด้วย กรมที่ดิน ผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ กรมชลประทาน เข้าร่วมหารือเพื่อหาข้อยุติแนวทางการใช้ผลการรังวัดจัดทำแผนที่ของปี พ.ศ.2544-2546 และปี พ.ศ.2556-2557
   
นายกรัฐมนตรี นำทีม ครม. เยือน จ.เลย-เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 (2018-09-18)
นายกรัฐมนตรี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นำทีม ครม. เยือน จ.เลย-เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน
   
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักกฎหมายและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (2018-09-07)
วันนี้ (ศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561) เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 หม่อมหลวงชูชาติ กำภู สำนักกฎหมายและที่ดินได้มีการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักกฎหมายและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 รวม 11 คู่มือ โดยมี นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน เข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย
   
การประชุมเพื่อจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) (2018-09-06)
วันนี้ (พฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561) เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู สำนักกฎหมายและที่ดินได้มีการจัดประชุมการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) เรื่องการถ่ายทอดนโยบาย Smart Agriculture Curve สู่การปฏิบัติ และแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (2560-2579) รวมทั้งการเวนคืนที่ดินเพื่อการชลประทาน และกิจกรรมถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายสิทธิวตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม
   
การประชุมแก้ไขปัญหาของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา (2018-09-03)
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน ได้มีการประชุมแก้ไขปัญหาของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี
   
การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ 6/2561 (2018-08-27)
เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ เพื่อพิจารณาคู่มืฏิบัติงานของสำนักกฎหมายและที่ดิน คณะที่ 7-8
   
การประชุมหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล (2018-08-17)
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายศักดา กาญจนเสน และนางบุรี อาจโยธา พร้อมด้วยราษฎรจำนวน ๘ คน ได้มาหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล โดยมีผู้แทนกรมชลประทานร่วมประชุมหารือประกอบด้วย นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร (รธร) นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๘ (ผส.ชป.๘) นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน (ผส.มด.) นายภานรินทร์ ภาณุพินทุ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (ผคบ.มูลล่าง) นายไวทิต โอชวิช ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน (ผวง.ผง.) นายสุเทพ ลาภเหลือ ผู้อำนวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักกฎหมายและที่ดิน (ผกส.มด) นายวริษฐ์ ทองจุไร หัวหน้าฝ่ายประสานงานรังวัดที่ดิน ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (ปร.สธ.) นางสาวหทัย รักษ์ทอง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๔ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒ (จด.๔/๒ มด.) นายณัฐนัย คล้าผึ้ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนที่ดินและแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักกฎหมายและที่ดิน (ทก.มด.) และผู้แทนสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สามเสน
   
การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง จ.ตราด (2018-08-08)
เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน ได้มีการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง จ.ตราด โดยมีนายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผส.มด เป็ฯประธาน
   
ติดตามความคืบหน้าเรื่องการถอนอุทธรณ์โครงการฝายราษีไศล (2018-08-08)
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน ได้มีแกนนำราษฎรกลุ่ม นายวิพล อุปสิทธิ์ มาติดตามความคืบหน้าการถอนอุทธรณ์คำพิพากษา กรมชลประทานได้มีหนังสือถึงอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา เพื่อพิจารณาถอนอุทธรณ์ในคดีที่ราษฎรเรียกร้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
   
การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่4/2561 (2018-07-01)
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม1 สำนักกฎหมายและที่ดิน ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดินเพื่อพิจารณาคู่มือปฏิบัติงานของสำนักกฎหมายและที่ดิน นำโดย นายอโณทัย ศรีเจริญ ผจด.3มด.ทำหน้าที่ประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะทำงานจัดการความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
   
การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) เรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์ (2018-07-19)
ฝ่ายบริหารทั่วไปได้จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) เรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์ ผู้บรรยาย นางสาวปฤษฎา อัจจุตมานัส หัวหน้าพัสดุสำนักกฎหมายและที่ดิน ประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ -การตรวจสอบวัสดุประจำปี -การจำหน่ายพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง และการจำหน่ายพัสดุตามคำสั่งกรมชลประทานที่ 195/2560
   
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนการร่างและพิมพ์หนังสือราชการและวิธีการปฏิบัติ (2018-07-18)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนการร่างและพิมพ์หนังสือราชการและวิธีการปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักกฎหมายและที่ดิน
   
การประชุมคณะทำงานตรวจสอบติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานภายในฝ่ายกฎหมาย ครั้งที่ 2/2561 (2018-07-17)
นางสาวศิริวรรณ สาลีเจริญ ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานภายในฝ่ายกฎหมาย ครั้งที่ 2/2561 รายงานทำงานเดือนมิถุนายน 2561 ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
   
การประชุมปัญหาความเดือนร้อนของราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฝายห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี (2018-07-10)
นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ เข้าร่วมการประชุมปัญหาความเดือนร้อนของราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฝายห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี และจะมีการติดตามเรื่องซ่อมหลักเขตชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจันลา และอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ ณ ห้องประชุมสำนักกฏหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินและข้าราชการ ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (2018-06-29)
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน และข้าราชการ ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 2 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 2 จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (2018-07-03)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 2 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 1 จังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
   
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (2018-07-02)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 2 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 3 จังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
   
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (2018-06-30)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 2 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
   
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (2018-07-03)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 4 จังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
   
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (2018-01-01)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 4 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
   
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (2018-07-03)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 4 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 4 จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
   
การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่3/2561 (2018-06-18)
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม1 สำนักกฎหมายและที่ดิน ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดินเพื่อพิจารณาคู่มือปฏิบัติงานของสำนักกฎหมายและที่ดิน นำโดย นายอโณทัย ศรีเจริญ ผจด.3มด.ทำหน้าที่ประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะทำงานจัดการความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
   
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 116 ปี กรมชลประทาน (2018-06-13)
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 116 ปี กรมชลประทาน สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนานวัตกรรมชลประทาน ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
   
การประชุมพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการจ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษ แทนการจัดสรรหาที่ดินแปลงอพยพในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี (2018-05-25)
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการจ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรหาที่ดินแปลงอพยพในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน เวลา ๑๐.๓๐ น. นำโดย ผกส.มด.,ผจด.๓มด.,จด๒/๓มด. และคณะ
   
ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายมนัส สุดพวง ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุ (2018-05-24)
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นาย มนัส สุดพวง ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุ
   
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร รักษาการรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา รับเรื่องและร่วมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ที่ได้รับผลกระทบในการสร้างอ่างเก็บน้ำราษีไศล อ่างเก็บน้ำแม่มอก ห้วยน้ำดี ห้วยหลวง น้ำพูน เพื่อชดเชยค่าเสียหายและแนวทางการจัดการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในการสร้างอ่างเก็บน้ำ (2018-01-16)
16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร รักษาการรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทานนายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน รับเรื่องและร่วมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ที่ได้รับผลกระทบในการสร้างอ่างเก็บน้ำราษีไศล อ่างเก็บน้ำแม่มอก ห้วยน้ำดี ห้วยหลวง น้ำพูน เพื่อชดเชยค่าเสียหายและแนวทางการจัดการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในการสร้างอ่างเก็บน้ำ ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฏหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
พิธีทำบุญ สำนักกฎหมายและที่ดิน และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกรมชลประทาน (2018-01-05)
วันที่ 5 มกราคม 2561เวลา 09.00 น. นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมพิธีทำบุญ สำนักกฎหมายและที่ดิน และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกรมชลประทาน เสริมสิริมงคลเนื่องในวาระปีใหม่ 2561
   
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินพร้อมด้วย คณะผู้บริหารและข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักกฏหมายและที่ดิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร- อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 61 รูป เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ (2018-01-03)
3 มกราคม 2561 เวลา 08.09 น. นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินพร้อมด้วย คณะผู้บริหารและข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักกฏหมายและที่ดิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร- อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 61 รูป เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ 2561 ณ บริเวณด้านหน้า อาคาร 99 ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าอวยพรปีใหม่ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน (2018-01-03)
3 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าอวยพรปีใหม่ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรม ชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
อวยพรปีใหม่และขอพรปีใหม่จาก นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน (2017-12-25)
25 ธันวาคม 2560 นายพิสิฐ เปี่ยมจิตร ผู้อำนวยการส่วนนิติการ นางสาวศิริวรรณ สาลีเจริญ หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย และนายชีวิน อินทรานุกุล ผู้อำนวยการสอบสวนคดี นำเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดินเข้าอวยพรปีใหม่และขอพรปีใหม่จาก นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน ณ อาคารสำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
ร่วมแสดงความยินดีแก่นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ในโอกาสรับตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน (2017-12-06)
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมแสดงความยินดีแก่นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ในโอกาสรับตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน
   
ตัวแทนกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน ขอเข้าพบเพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเขื่อนราษีไศลและผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการชลประทานในพื้นที่ภาคอีสาน ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ (2017-12-04)
4 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายทองเปลว กองจันทร์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร รักษาการรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง และนายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน ให้การต้อนรับตัวแทนกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน ที่ขอเข้าพบเพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเขื่อนราษีไศลและผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการชลประทานในพื้นที่ภาคอีสาน ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
   
ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายประพิศ จันทร์มาในโอกาสรับตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง (2017-11-29)
29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายประพิศ จันทร์มา ในโอกาสรับตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ณ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11 กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
   
21พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น.กลุ่มเกษตรกรเข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน (2017-11-21)
เวลา 08.30 น.กลุ่มเกษตรกรเข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน นายนายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมปรึกษาเกี่ยวกับผลกระทบโครงการฝายราศีไศล ณ.ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน
   
ประชุมแก้ไขปัญหาที่ดิน ณ สำนักงานก่อสร้างขนาดกลาง (2017-11-16)
นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธาน การประชุมแก้ไขปัญหาที่ดิน โดยมี นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11 อาคาร ฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
   
การประชุมหารือแผนงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2017-11-13)
วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินเป็นประธาน ในการประชุมหารือแผนงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สามเสน
   
การประชุมหารือแก้ไขปัญหาการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานปี พ.ศ.2561 และเตรียมความพร้อมงานก่อสร้าง ปีพ.ศ.2562 (2017-11-09)
9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหาการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานปี พ.ศ.2561 และเตรียมความพร้อมงานก่อสร้าง ปีพ.ศ.2562 โดยมี นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11 อาคาร ฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
   
ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ.... ครั้งที่1/2560 (2017-11-08)
8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น . ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ.... ประชุมได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน พร้อมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน สรุปสาระร่างพระราชบัญญัติ พิจารณาทบทวนการจัดเก็บค่าชลประทาน และโครงสร้างอนุบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ...โดยมี นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง นาย สำเริง แสงภู่วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักบริหารแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
ประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงานunit school (2017-11-06)
ประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน unit school ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฏหมายและที่ดิน
   
การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของนายทรงธรรม ผดุงลักษณ์ (2017-11-01)
การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของนายทรงธรรม ผดุงลักษณ์ บริเวณ 1 ซ้าย 3ซ้าย 4 ขวาแม่กลอง ในวันพุทธที่ 1พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 ณ.ห้องประชุม1สำนักกฏหมายและที่ดิน โดยมี นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นประธาน
   
สอบสัมภาษณ์ พนักงานกองทุน(เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) (2017-10-31)
สอบสัมภาษณ์ พนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) ต่ำแหน่งนิติกร ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฏหมายและที่ดิน กรมชลประทาน โดยกรมชลประทานจะประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกองทุน(กองทุนหมุนเวียนเพื่อการชลแระทาน) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.rid.go.th หัวข้อรับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไปหรือ https://rid.job.thai.com
   
การประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... (2017-10-25)
การประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ....ในวันพุธที่25ตุลาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น.ณ.ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน
   
วันปิยะมหาราช (2017-10-23)
วันนี้ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา และนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ผู้แทนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุกรมชลประทาน และผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน จำกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้โปรดเกล้าฯ สถาปนากรมคลอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นกิจการชลประทานในประเทศไทย และสืบสานประเพณีปฏิบัติอันดีงาม เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าอาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน
   
ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ในโอกาสรับตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานคนที่ 32 (2017-10-18)
18 ตุลาคม 2560 นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ในโอกาสรับตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานคนที่ 32 ณ ห้องรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
   
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต และพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย (2017-10-13)
13 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต และพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรม (ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ) ณ ซุ่้มแสดงความอาลัย กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธี มีดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน และผู้บริหารระดับสูงกรมชลประทานให้การต้อนรับ
   
การประชุมเพื่อมอบนโยบายให้สำนัก/กอง ดำเนินการงานตามนโยบายเร่งด่วนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2017-10-05)
5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และรักษาราชการแทนรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เรียกประชุมเพื่อมอบนโยบายให้สำนัก/กอง ดำเนินการงานตามนโยบายเร่งด่วนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานตามภารกิจหลักของกรมชลประทาน เพื่อการนำนโยบายไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยให้มีการติดตามความก้าวหน้าทุก ๆ 1 เดือน โดยมีผู้เกี่ยวข้องในสายงานฝ่ายบริหารและสายงานฝ่ายก่อสร้าง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล และโครงการฝายหัวนา (2017-09-27)
การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล และโครงการฝายหัวนา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (๑๕) วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง เป็นประธาน
   
การประชุมคณะทำงานย่อยพิจารณาตรวจสอบแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน (2017-09-18)
การประชุมคณะทำงานย่อยพิจารณาตรวจสอบแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 10 .00 น ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน โดยมี นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นประธาน
   
พิธีจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (2017-09-13)
13 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกรมชลประทาน มีการจุดโคมไฟแปรอักษรข้อความ
   
โครงการการสัมนาเชิงปฏิบัติการ (2017-09-01)
โครงการการสัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อบรรลุเป้าหมาย การสร้างคุณค่าในการทำงาน ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2560 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ณ โรงแรมรอยัล พาราไดส์ จังหวัด ภูเก็ต
   
ก่รประชุมคณะทำงานศูนย์จัดหาที่ดินโปร่งใส ครั้ง ที่ 3/2560 (2017-08-29)
ประชุมคณะทำงานศูนย์จัดหาที่ดินโปร่งใสครั้งที่ 3/ 2560 ณห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน โดยมี นายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) เป็นประธาน
   
การประชุมหารือ โครงการเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร (2017-08-28)
การประชุมหารือ โครงการเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน โดยมี นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
   
การประชุมนิติกรประจำสำนักงานชลประทาน ครั้งที่ 2/2560 (2017-08-24)
การประชุมนิติกรประจำสำนักงานชลประทาน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกฏหมายและที่ดิน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยมี นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นประธาน
   
การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานจัดหาที่ดินกรณีเวนคืน(งานคณะที่ 7) (2017-08-18)
การประชุมคณะทำงานเอกสารพิจารณา คูุ่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานจัดหาที่ดินกรณีเวนคืน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ ที่จะเวนคืน โดยมี นายจุฑามิตร ใจสมุทร ผู้อำนวยการส่วนจัดหาที่ดินที่4 เป็นประธาน
   
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่3/2560 17 สิงหาคม 2560 (2017-08-17)
การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักกฏหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ครั้งที่ 3/2560วัน พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 ณ.ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน โดยมี นายอโณทัย ศรีเจริญ ผู้อำนวยการส่วนจัดหาที่ดินที่ 3 เป็นประธาน
   
การประชุมคณะจัดการองค์ความรู้2/2560 (2017-08-10)
การประชุมคณะจัดการองค์ความรู้ครั้งที่ 2/2560 โดยคณะจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน สำนักกฎหมายและที่ดิน คณะที่ 1-7 ในวันพฤหัสบดี ที่10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 ณ.ห้องประชุม 1 สำนักงานกฏหมายและที่ดิน
   
ประชุมแก้ไขปัญหาฝายราษีไศล (2017-08-01)
1 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00น. นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา ณ.ห้องประชุมสำนักงานกฎหมายและที่ดิน
   
ผู้บริหารและบุคคลากรสำนักกฏหมายและที่ดิน ร่วมกันทำบุญใส่บาตรสารเณร (2017-07-27)
สำนักกฏหมายและที่ดินกรมชลประทาน ร่วมกันทำบุญใส่บาตรสารเณร ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2560
   
การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานคณะที่ 7 (2017-07-20)
การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานคณะที่ 7 ในวันที่ 20-21 กรกรฏาคม 2560
   
นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผส.มด. และหัวหน้าส่วน/ฝ่าย เข้าแสดงความยินดี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายบริหาร (2017-03-16)
นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผส.มด. และหัวหน้าส่วน/ฝ่าย เข้าแสดงความยินดี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายบริหาร ที่กองแผนงาน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน
   
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล (ครั้งที่ 1/2560) และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา (2017-03-16)
16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00น. นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง รักษาการรองอธิบดีฝ่ายบริหาร และนายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินพร้อมด้วย นายอานนท์ ยิ้มแก้ว หัวหน้าฝ่ายทะเบียนที่ดินและแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักกฎหมายและที่ดิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล (ครั้งที่ 1/2560) และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา ร่วมกับพลอากาศโท บรรจง คลายนสูตร์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐนตรี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนส่วนราชการจากจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และผู้แทนกลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 9 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน กลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน กลุ่มสมัชชาลุ่มน้ำมูล กลุ่มสมัชาคนจน กลุ่มสมัชชาชาวนา 2000 กลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรกรฝายราษีไศล กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มอิสระ ซึ่ง พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฝายราษีไศลและโครงการฝายหัวนา ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
   
หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบรอบสตมวาร (100 วัน) (2017-01-20)
วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ สำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบรอบสตมวาร (100 วัน) จัดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ซุ้มแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมชลประทาน
   
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ (2016-12-23)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี โดยมี อ.อนุชา ฮุนสวัสดิกุล เป็นวิทยากร ในหัวข้อหลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ
   
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ (2016-12-22)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
   
การประชุมสำนักกฏหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (2016-12-21)
การประชุมสำนักกฏหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน โดยมี นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผส.จด. รักษาการแทน ผส.มด มาเป็นประธานในการประชุม
   
ประชุมนิติกรประจำสำนักงานชลประทาน ครั้ง 4/2559 ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤษจิกายน ๒๕๕๙ (2016-11-25)
ประชุมนิติกรประจำสำนักงานชลประทาน ครั้ง ๔/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤษจิกายน ๒๕๕๙ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๔ อาคารวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
   
เจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน มาร่วมกันช่วยแจกน้ำดื่ม อาหาร ให้กับประชาชนที่มาร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ (2016-10-30)
เจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและที่ดิน มาร่วมกันช่วยแจกน้ำดื่ม อาหาร ให้กับประชาชนที่มาร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ณ จุดรับรองหน้าวังสราญรมย์ (ด้านหน้าทำเนียบองคมนตรี)
   
จด.๓/๑ มด. และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายความอาลัย กับ สำนักชลประทานที่ ๓ จ.พิษณุโลก เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๙ (2016-10-21)
   
พิธีทำบุญน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร (๗วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ (2016-10-20)
ผส.จด. รก. ผส.มด. และตัวแทนเจ้าหน้าสำนักกฎหมายและที่ดินเข้าร่วมพิธีทำบุญน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร (๗วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ
   
การประชุมหารือรายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (2016-10-19)
การประชุมหารือรายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน
   
การประชุมสำนักกฏหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (2016-10-17)
การประชุมสำนักกฏหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี ผส.จด รก. ผส.มด. เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
   
การประชุมเตรียมความพร้อมแผนการเบิกจ่ายงบประมาณค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้าย ในการจัดหาที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (2016-10-06)
การประชุมเตรียมความพร้อมแผนการเบิกจ่ายงบประมาณค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้าย ในการจัดหาที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
   
กิจกรรมถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักกฎหมายและที่ดิน (2016-09-23)
กิจกรรมถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๕๐๐ อาคารวิศวกรรมกรมชลประทาน (ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมด. ได้นะครับ
   
การประชุมคณะทำงานจัดหาที่ดินโปร่งใส ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๙ (2016-08-19)
การประชุมคณะทำงานจัดหาที่ดินโปร่งใส ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทานสามเสน
   
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Buddy (2016-08-05)
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Buddy วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๕๐๐ อาคารศูนย์วิศวกรรม การชลประทาน ถนนสามเสน
   
การประชุมคณะทำงานร่างกฎหมาย ครั้งที่ ๓ (2016-06-30)
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่างกฎกระทรวง ครั้งที่ 3/2559 การจัดทำร่างระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดเก็บหรือการชำระค่าชลประทาน ตลอดจนการยกเว้น หรือวิธีการผ่อนชำระค่าชลประทาน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำร่างกระทรวง ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
ประชุมแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและคณะทำงานย่อย ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ (2016-06-23)
การประชุมแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและคณะทำงานย่อย โดยมี ผส.มด. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
   
รดน้ำขอพร รก. ผส.มด. เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ (2016-04-19)
รดน้ำขอพร รก. ผส.มด. เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ในวันที่ 19 เม.ย. 59
   
พิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ (2015-09-26)
พิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี (ดูภาพเพิ่มเติมที่ facebook สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน)
   
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ (2015-09-26)
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการสำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี (ดูภาพเพิ่มเติมที่ facebook สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน)
   
กีฬามหาสนุก งานเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ (2015-09-26)
กีฬามหาสนุก งานเกษียณอายุราชการ สำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี (ดูภาพเพิ่มเติมที่ facebook สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน)
   
กิจกรรมถ่ายโอนความรู้โดยวิธีการถอดความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ (2015-08-28)
กิจกรรมถ่ายโอนความรู้โดยวิธีการถอดความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๑๔ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
   
ประชุมชุมชนนักปฏิบัติงานธุรการ (2015-07-24)
ประชุมชุมชนนักปฏิบัติงานธุรการ วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน
   
ประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (2015-05-29)
โครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
   
ประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (2015-05-28)
โครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
   
การประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ (2015-01-21)
การประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน
   
งานรดน้ำดำหัว ณ โรงแรม ยูเรเซีย ชะอำ ลากูน (2015-04-18)
งานรดน้ำดำหัว ณ โรงแรม ยูเรเซีย ชะอำ ลากูน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘
   
งานเลี้ยงปีใหม่สำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (2014-12-26)
งานเลี้ยงปีใหม่สำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
   
ทำบุญสำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (2014-12-26)
ทำบุญสำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
   
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สมด. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (2014-12-26)
ภาพการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สมด. วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
   
งานเกษียณ ๒๕๕๗ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย (2014-09-20)
งานเลี้ยงเกษียณปี ๒๕๕๗ ที่โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗
   
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ที่สถานสงเคราะห์เดสทินี่ เรสคิว เชียงราย และการแข่งขันฟุตบอล (2014-09-20)
สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เยี่ยมเยียนและบริจาคเงิน สิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวัน ที่สถานสงเคราะห์เดสทินี่ เรสคิว (Destiny Rescue) เชียงราย และกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลประเพณี
   
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดหาที่ดิน‏ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (2014-05-16)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดหาที่ดิน‏ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ปฏิบัติงาน ด้านจัดหาที่ดินและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๒๐ คน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๕๐๐ ตึกศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทานสามเสน
   
ประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ (2014-03-31)
ภาพการประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
   
งานเลี้ยงสำนักกฎหมายและที่ดิน (2013-12-26)
   
ประชุมสำนักกฎหมายและที่ดิน (2013-07-12)

 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยทีมงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน 
แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 โทร 0-2241-0740-9 ต่อ 2311 โทร 0-2241-3358
 ติดต่อทาง email : ridlawland.kromchol@gmail.com