"กรมชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย"
 
  
   

นายสิทธิวัตร  แสงสิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน


     เมนูหลัก
วิสัยทัศน์กรมชลประทาน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนการจัดการความรู้
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงานผลปฏิบัติราชการ
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานและกฎหมายชลประทาน
แนวปฏิบัติงาน
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย

     ระบบสารสนเทศภายใน
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสั่งกรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน
หนังสือเวียน สบค.
หนังสือเวียน สลก.
ภาพกิจกรรม
สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน

     ระบบสารสนเทศภายนอก
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

     เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
100
เมื่อวาน
112
เดือนนี้
2,659
เดือนที่แล้ว
3,657
ปีนี้
26,297
ปีที่แล้ว
38,521
สถิติเริ่มนับตั้งแต่ 09/03/2014 เวลา 00.39

     สำหรับผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ

หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > สอบสัมภาษณ์ พนักงานกองทุน(เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)

     สอบสัมภาษณ์ พนักงานกองทุน(เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)
 
วันที่ : 2017-10-31 สอบสัมภาษณ์ พนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) ต่ำแหน่งนิติกร ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฏหมายและที่ดิน กรมชลประทาน โดยกรมชลประทานจะประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกองทุน(กองทุนหมุนเวียนเพื่อการชลแระทาน) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.rid.go.th หัวข้อรับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไปหรือ https://rid.job.thai.com
 
         
  
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยทีมงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน 
แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 โทร 0-2241-0740-9 ต่อ 2311 โทร 0-2241-3358
 ติดต่อทาง email : ridlawland.kromchol@gmail.com