"กรมชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย"
 
  
   

นายสิทธิวัตร  แสงสิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน


     เมนูหลัก
วิสัยทัศน์กรมชลประทาน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนการจัดการความรู้
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงานผลปฏิบัติราชการ
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานและกฎหมายชลประทาน
แนวปฏิบัติงาน
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย

     ระบบสารสนเทศภายใน
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสั่งกรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน
หนังสือเวียน สบค.
หนังสือเวียน สลก.
ภาพกิจกรรม
สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน

     ระบบสารสนเทศภายนอก
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

     เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
169
เมื่อวาน
124
เดือนนี้
2,184
เดือนที่แล้ว
3,968
ปีนี้
29,790
ปีที่แล้ว
38,521
สถิติเริ่มนับตั้งแต่ 09/03/2014 เวลา 00.39

     สำหรับผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ

หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ครั้งที่ 3/2561(18) และการประชุมคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา ครั้งที่2/2561(8)

     การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ครั้งที่ 3/2561(18) และการประชุมคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา ครั้งที่2/2561(8)
 
วันที่ : 2018-11-22 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ครั้งที่ 3/2561(18) และการประชุมคณะกรรมมการแก้ไขปัญหาฝายหัวนา ครั้งที่ 2/2561(8) โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน นายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวะกรรมและธรณีวิทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของอนุกรรมการจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เร่งรัดการดำเนินงานตามขั้นตอนพิสูจน์สิทธิ์ พร้อมทั้งเร่งรัดให้กรมที่ดินดำเนินการรังวัดจัดทำแผนที่ ร.ว. 43 ก.ให้แล้วเสร็จภายใน 5 เดือน (พฤษภาคม 2562) เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป และรายงานความก้าวหน้าโครงการ
 
                                   
  
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยทีมงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน 
แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 โทร 0-2241-0740-9 ต่อ 2311 โทร 0-2241-3358
 ติดต่อทาง email : ridlawland.kromchol@gmail.com