วิสัยทัศน์ของสำนักกฎหมายและที่ดิน "สำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ทางด้านกฎหมายและจัดหาที่ดิน" ~
 
  
   

นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน


เมนูหลัก

วิสัยทัศน์กรมชลประทาน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนการจัดการความรู้
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงานผลปฏิบัติราชการ
คำสั่ง/หนังสือเวียน/มติ ครม.
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
คู่มือปฏิบัติงานและกฎหมายชลประทาน
แนวปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ถาม-ตอบปัญหากฎหมาย
บทความวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง

ระบบสารสนเทศภายใน

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสั่งกรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน
หนังสือเวียน สบค.
หนังสือเวียน สลก.
ภาพกิจกรรม
สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน

 ระบบสารสนเทศภายนอก
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน
ระบบงานเงินค่าจ้าง Online (Fad Slip)
ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave)

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คลังความรู้สำนักกฎหมายและที่ดิน
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจเวบไซค์สำนักฯ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย


เริ่มสำรวจ 1 พ.ย. 59
สำรวจผลแบบสำรวจ


   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
96
เมื่อวาน
108
เดือนนี้
2,421
เดือนที่แล้ว
2,333
ปีนี้
21,948
ปีที่แล้ว
46,130
สถิติเริ่มนับตั้งแต่ 09/03/2014 เวลา 00.39
 

     สำหรับผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ

หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > อธิบดีกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ณ สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี

     อธิบดีกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ณ สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี
 
วันที่ : 2020-08-21 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางมายังสำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ 1/2563 โดยช่วงเช้ามีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 5 โดยสถานการณ์น้ำในภาพรวม และในช่วงบ่ายได้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ คลินิกชลประทานของสำนักกฎหมายและที่ดินและจากสำนัก กองต่าง ๆ ที่นำมาจัดแสดงกันอย่างหลากหลาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภายในกรมชลประทาน มีโอกาสได้แสดงผลงาน นวัตกรรม และเพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผลตามแนวทาง RID No.1 Express 2020
 
           
  
 

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยทีมงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน 
แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 โทร 0-2241-0740-9 ต่อ 2311 โทร 0-2241-2357
 ติดต่อทาง email : kmlawland@hotmail.com