ค้นหาโดย Google
Websearch in this website
หน้าแรก >> คำสั่งสำนักฯ >> คำสั่งสำนักฯ ที่ 9/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

 

คำสั่งสำนักฯ  ที่  9/2556    เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคาร
   ประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น  โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
   เขื่อนแม่กวงอุดมธารา  จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ดาวน์โหลดคำสั่งสำนักฯ ที่ 9/2556