ค้นหาโดย Google

โครงการป้องกันและปรับปรุงอุทกภัย ปี 2555

โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2555

1.  ชื่อโครงการ           งานปรับปรุงคันคลองชัยนาท-ป่าสัก

2.  เหตุผลความจำเป็น   คลองชัยนาท-ป่าสักเป็นคลองชลประทานที่ขุดขึ้นเพื่อผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังแม่น้ำป่าสัก  บริเวณเหนือเขื่อนพระราม 6  ก่อสร้างขึ้นหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2500  โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเจ้าพระยาใหญ่
ในปี พ.ศ.2495  โดยก่อสร้างพร้อมกับคลองชัยนาทอยุธยา  แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2505  สามารถส่งน้ำได้ปริมาณสูงสุด 210 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  คลองชัยนาท-ป่าสัก  แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำมโนรมย์  ต.วัดโคก  อ.มโนรมย์ 
จ.ชัยนาท  ก่อนไหลลงถึงบริเวณคลองอู่ตะเภา  ตำบลอู่ตะเภา  อำเภอมโนรมย์  แล้วผ่านสะพานเบี่ยง  ต.เสือโฮก  อ.เมือง  ก่อนเข้าสู่  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์ 
อ.บ้านหมี่  อ.โคกสำโรง  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  เข้าสู่  อ.หนองโดน  อ.พระพุทธบาท  อ.บ้านหมอ  จ.สระบุรี  บรรจบกับแม่น้ำป่าสักที่  ต.ท่าหลวง  อ.ท่าเรือ  จ.อยุธยา  มีความยาวทั้งสิ้น 134 กิโลเมตร  บางช่วงของคลองชัยนาท-ป่าสัก จะมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196  ขนานทางด้านทิศตะวันตกของคลอง  ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน  ต.ดงพลับ  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์  ถึงถนนพระโหราธิบดี  เขตเทศบาลเมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3048  ตั้งแต่  ต.ท่าลาน  อ.บ้านหมอ  จ.สระบุรี  ลงมาถึงแยกสะพานชลประทานที่ 12  ต.บ้านครัว  อ.บ้านหมอ  จ.สระบุรี  และเนื่องจากในฤดูน้ำหลากของทุกปี  กรมชลประทานจะทำการผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านคลองชัยนาท-ป่าสักลงสู่แม่น้ำป่าสัก  เพื่อเป็นการลดระยะทางการไหลของน้ำเพื่อระบายลงสู่ทะเลให้ได้โดยเร็วที่สุด  ซึ่งประสิทธิภาพของคลองชัยนาท-ป่าสักสามารถรองรับการระบายน้ำได้สูงสุด 210 ลบ.ม. ต่อวินาที  และในปีที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ฝั่งซ้ายของคลองชัยนาท-ป่าสัก  เนื่องจากระดับหลังคันคลองฝั่งซ้ายบางช่วงเกิดการชำรุดเสียหาย  ทำให้ไม่สามารถรองรับปริมาณการระบายน้ำได้ ซึ่งกรมชลประทานได้พิจารณาแผนงานป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน  โดยการปรับปรุงคันคลองชัยนาท-ป่าสักและเสริมระดับหลังคันคลองให้สูงขึ้น
เพื่อสามารถรองรับปริมาณการระบายน้ำเป็น 350 ลบ.ม. ต่อวินาที

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

     1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก จาก 210 ลบ.ม. ต่อวินาที เป็น 350 ลบ.ม. ต่อวินาที

     2.  เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่บริเวณฝั่งขวาและฝั่งซ้ายของคลองชัยนาท-ป่าสัก

4.  สาระสำคัญ            ลักษณะโครงการเป็นการเสริมระดับหลังคันคลองชัยนาท-ป่าสักทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้าย  ให้สามารถรองรับปริมาณการระบายน้ำที่ 350 ลบ.ม. ต่อวินาที

5.  ผู้ดำเนินการ           สำนักงานก่อสร้าง 4  สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่  กรมชลประทาน

6.  สถานที่จะดำเนินการ (โครงการ)

                             ¤  เฉพาะจังหวัด                 

                             คลองชัยนาท-ป่าสักในเขตจังหวัดลพบุรีและสระบุรี

{besps}pic/natsak{/besps}

7.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

     สำรวจ-ออกแบบและก่อสร้างบริเวณคันคลองที่ชำรุดเสียหายให้แล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากในปี พ.ศ.2555  พร้อมเสริมระดับหลังคันคลองทั้งสองฝั่งให้สามารถรองรับปริมาณการระบายน้ำ 350 ลบ.ม. ต่อวินาที  ให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2556

8.  ระยะเวลาดำเนินการ   2  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2556)

9.  ผลผลิต

     คลองชัยนาท-ป่าสัก  ที่สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 350 ลบ.ม. ต่อวินาที

10.  ผลลัพธ์

     เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ 2 ฝั่งคลองชัยนาท-ป่าสัก 
ที่ประกอบด้วยพื้นที่เศรษฐกิจ  พื้นที่ชุมชน  และพื้นที่การเกษตรเป็นจำนวนมากอย่างถาวร

11.  สอบถามข้อมูลได้ที่

ชื่อ-สกุล            นายบรรยงค์  เหล่างาม

ตำแหน่ง           ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 4

สังกัด               สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

กรม                  กรมชลประทาน

E-mail             อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โทรศัพท์           036-494034

โทรสาร             036-494034


 
ลิขสิทธิ์ © 2018 Pasak. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย