banner con06

ขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้าง 1-14 (ตามคำสั่งกรมฯ ที่ 352/2556 ลว.1 ต.ค.2556)

ชื่อหน่วยงานที่กำหนดใหม่

ขอบเขตความรับผิดชอบ

สำนักงานก่อสร้าง 1

1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
2. โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะที่ 1 : แม่งัด-แม่กวง)
3. โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะที่ 2 : แม่แตง-แม่งัด)

สำนักงานก่อสร้าง 2 

1. โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
2. ปรับปรุงคันคลองชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งขวา กม.80+460 ถึง กม.86+107 และคันคลองชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งซ้าย กม.91+100 ถึง กม.121+383 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
3. ปรับปรุงคันคลองชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งขวา กม.99+413 ถึง กม.126+598 เป็นช่วง ๆ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี และอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
4. เขื่อนป้องกันน้ำล้นตลิ่งริมคลองบึงฝรั่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
5. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองบ้านนา จังหวัดนครนายก

สำนักงานก่อสร้าง 3 

1. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร-นครพนม
2. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำสงคราม จังหวัดอุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ-สกลนคร-นครพนม
3. โครงการพัฒนาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี-หนองคาย

สำนักงานก่อสร้าง 4 

1. โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง
2. โครงการชลประทานพิษณุโลกฝั่งซ้ายระยะที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
3. โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานก่อสร้าง 5 

1. โครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก
2. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำบริเวณเชิงเขาพนมดงเร็ก
3. โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี
4. โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
5. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก

สำนักงานก่อสร้าง 6 

1. โครงการประแสร์
2. โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี
3. โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำประแสร์ (บ้านหนองแหวน) จังหวัดระยอง
4. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำลุ่มน้ำ จังหวัดระยอง
5. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไข่เน่า จังหวัดชลบุรี
6. โครงการอ่างเก็บน้ำพะวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานก่อสร้าง 7 

1. โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง
2. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานก่อสร้าง 8 

1. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
2. โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพินบน จังหวัดสุพรรณบุรี และระบบผันน้ำเชื่อมโยงไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน-สระเก็บน้ำหนองมะสังข์ จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานก่อสร้าง 9 

1. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมศรี จังหวัดสิงห์บุรี
3. โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
4. โครงการอ่างเก็บน้ำวังโตนด จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานก่อสร้าง 10 

1. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. โครงการอ่างเก็บน้ำลำรูใหญ่ จังหวัดพังงา
3. โครงการอ่างเก็บน้ำท่าแซะ จังหวัดชุมพร
4. โครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำบ้านวังมะปราง จังหวัดชุมพร
5. โครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำบ้านหงษ์เจริญ จังหวัดชุมพร

สำนักงานก่อสร้าง 11 

1. โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา
2. โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง
3. โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่(ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา
4. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานก่อสร้าง 12 

1. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์
2. โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา
3. โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เลย-ชี-มูล)

สำนักงานก่อสร้าง 13 

1. โครงการระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะแบง จังหวัดศรีสะเกษ
2. โครงการระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะโก จังหวัดบุรีรัมย์
3. โครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ
4. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ
5. โครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ
6. โครงการอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำกระจวน) จังหวัดชัยภูมิ
7. โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง จังหวัดชัยภูมิ
8. โครงการระบบผันน้ำลำปะทาวฝั่งตะวันออก จังหวัดชัยภูมิ(ป้องกันน้ำท่วมเมืองชัยภูมิ)

สำนักงานก่อสร้าง 14 

1. โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
3. โครงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยม

 

   คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 352/2556 ลว.1 ต.ค.2556 เรื่อง  การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้าง 1-14    


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water 


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหา

เว็บไซต์ยอดนิยม

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

148928
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
70
82
231
647
148928