banner con06

งานก่อสร้างประตูระบายแม่น้ำประแสร์ จ.ระยอง เดือน ก.ค.58

 งานก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่น้ำประแสร์  บ้านหนองแหวน  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  

เดือนกรกฎาคม 2558

วัตถุประสงค์

          ๒.๑  เพื่อป้องกันน้ำเค็มไม่ให้รุกล้ำเข้าไปในลำน้ำประแสร์

          ๒.๒  เพื่อเก็บกักน้ำจืดไว้ตอนบนให้เทศบาลตำบลเมืองแกลงใช้เพื่อการประปาในเขตเทศบาลเมืองแกลง

          ๒.๓ เพื่อให้เกษตรกรตำบลบ้านนา และตำบลทางเกวียนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง

     รายละเอียดโครงการ

     ที่ตั้งโครงการ   บ้านหนองแหวน     ตำบลทางเกวียน     อำเภอแกลง    จังหวัดระยอง

     ผลประโยชน์ของโครงการ

     ผลประโยชน์จากการป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม ทำให้พื้นที่การเกษตรประมาณ ๑,๔๐๐ ไร่  ไม่ได้รับความเสียหาย

๔.๒       ผลประโยชน์จากน้ำจืดที่นำไปผลิตน้ำประปาใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ประมาณปีละ  ๒.๒๐  ล้านลูกบาศก์เมตร ราษฎรได้รับประโยชน์ ๒,๒๐๐  ครัวเรือน

๔.๓       ผลประโยชน์จากพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลบ้านนา และตำบลทางเกวียน ซึ่งมีน้ำจืดใช้ในการเพาะปลูกในฤดูแล้งประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่

ภาพความก้าวหน้าของงาน

งานกำแพงข้างอาคารและงานตอม่อกลางแบ่งช่องรับน้ำ

ภาพถ่ายแสดงผลงาน ปตร.แม่น้ำ 5953 image014 resize

 

ภาพถ่ายแสดงผลงาน ปตร.แม่น้ำ 5953 image002 resize

 

ภาพถ่ายแสดงผลงาน ปตร.แม่น้ำ 5953 image005 resize

 

ภาพถ่ายแสดงผลงาน ปตร.แม่น้ำ 5953 image006 resize resize

 

ภาพถ่ายแสดงผลงาน ปตร.แม่น้ำ 5953 image008 resize

 

ภาพถ่ายแสดงผลงาน ปตร.แม่น้ำ 5953 image009 resize

 

ภาพถ่ายแสดงผลงาน ปตร.แม่น้ำ 5953 image012 resize


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water 


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหา

เว็บไซต์ยอดนิยม

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

156989
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
17
69
121
1488
156989