banner con06

งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองทับมา จ.ระยอง เดือน ธ.ค. 2559

         เหตุผลความจำเป็น

           เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดระยอง เป็นทางรวมของแม่น้ำลำคลองจากแหล่งต่าง ๆ ในพื้นที่ใหลลงสู่ทะเล ดังนั้นเมื่อเกิดฝนตกหนักหรือเกิดน้ำทะเลหนุนขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่เทศบาลระยอง และพื้นที่ลุ่มน้ำคลองทับมา ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดระยองได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี

         องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองใด้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำทับมาแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในเขตพื้นที่เทศบาลนครระยอง เทศบาลตำบลเชิงเนิน เทศบาลตำบลทับมา เทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อป้องกันการเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและที่อยู่อาศัยของประชาชน 

            

         วัตถุประสงค์ของโครงการ

          - เพื่อให้สามารถระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำคลองทับมาลงสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

          - เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง ระบายน้ำสู่ทะเล

          - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

         สาระสำคัญของโครงการ

         ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ 1 แห่งบริเวณปลายคลองทับมาเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำระยอง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 5 เครื่อง อัตราสูบน้ำรวม 25 ลบ.ม./วินาที

ภาพความก้าวหน้าของงาน

14904 resize

 

14905 resize

 

14906 resize

 

14907 resize

 

14908 resize

 

14909 resize

 

14910 resize


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water 


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหา

เว็บไซต์ยอดนิยม

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

155115
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
52
58
321
2619
155115