banner con06

การเตรียมความพร้อมงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายปกครอง สุดใจนาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายอำพล ฤทธิ์มณี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ สำนักงานชลประทานที่ 10 และนายสิทธิศักดิ์ ประสานทอง หัวหน้าฝ่ายออกแบบสถาปัตยกรรมที่ 3 สำนักงานออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ร่วมประชุมหารือและพิจารณาความเหมาะสมพื้นที่ก่อสร้างส่วนประกอบอื่นของประตูระบายน้ำปากครองระพีพัฒน์และประตูระบายน้ำพระเอกาทศรถ เพื่อกำหนดตำแหน่งผังบริเวณและรูปแบบของอาคารที่ทำการและบ้านพักให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ

201225

201224

เอกาทศรถ,คลองระพีพัฒ ๑๘๐๒๒๐ 0018

เอกาทศรถ,คลองระพีพัฒ ๑๘๐๒๒๐ 0015

เอกาทศรถ,คลองระพีพัฒ ๑๘๐๒๒๐ 0008

เอกาทศรถ,คลองระพีพัฒ ๑๘๐๒๒๐ 0005

เอกาทศรถ,คลองระพีพัฒ ๑๘๐๒๒๐ 0003

เอกาทศรถ,คลองระพีพัฒ ๑๘๐๒๒๐ 0004


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water 


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหา

เว็บไซต์ยอดนิยม

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

155230
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
64
103
436
2734
155230