banner con06

โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

ความเป็นมาของโครงการ

ปี 2548เกิดภาวะวิกฤตในภาคตะวันออก ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักลดลงมาก โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีและระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ คณะรัฐมนตรีมีมมติเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ เห็นชอบกรอบแนวมางการดำเนินงาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำภาคตะวันออก ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ

กรมชลประทานจึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาฯ สำรวจออกแบบรายละเอียด เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ตามกรอบแนวทางที่ ครม.เห็นชอบ

แผนที่โครงการ

map


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water 


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหา

เว็บไซต์ยอดนิยม

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

151014
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
5
30
35
544
151014