banner con06

งานจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำประแสร์ เดือน มิ.ย. 58

 

 งานจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง        เดือน มิถุนายน 2558

วัตถุประสงค์โครงการ         

          เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณลุ่มน้ำประแสร์ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูก และป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มและเป็นแหล่งน้ำดิบสำรองสำหรับนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก

สัญญาเลขที่      :  กจ.2 /2558 ( กสพ. )

ผู้รับจ้าง          : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง

เริ่มสัญญา        :  วันที่  7  มกราคม  2558

สิ้นสุดสัญญา     :  วันที่  2  ธันวาคม  2558

ระยะเวลาทำการ      :  330  วัน

ค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น  :  64,600,000  บาท

ภาพความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

งานคอนกรีตโครงสร้าง

DSCN2465 resize

 

DSCN2483 resize

 

DSCN2517 resize

 

DSCN2518 resize

 

DSCN2519 resize

 

งานก่อสร้างอาคารควบคุม

DSCN2537 resize

 

DSCN2527 resize

 

DSCN2531 resize

 

DSCN2530 resize

 

DSCN2534 resize

 

 


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water 


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหา

เว็บไซต์ยอดนิยม

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

145879
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
29
75
166
166
145879