logolsp08

 

IMG_20161201_102325
IMG_20161201_102331
IMG_20161201_102340
IMG_20161201_102348
IMG_20161201_102522
IMG_20161201_102529
IMG_20161201_102539
IMG_20161201_102603
IMG_20161201_102609
IMG_20161201_102623
IMG_20161201_102636
IMG_20161201_102714
IMG_20161201_102726
IMG_20161201_110315
IMG_20161201_110319
IMG_20161201_112620
IMG_20161201_112635
IMG_20161201_115623
IMG_20161201_115637

          วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2559 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าฝึกอบรมโครงการประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี มีนายบุญส่ง ศรีมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี นายสิริวัฒน์ สุสรดิษฐ์ จากหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืด เขื่อนขุนด่านปราการชล และผู้เข้าฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้อยู่ในพื้นที่รอบโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมง) จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 30 ราย โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแกนนำชุมชน และเป็นแบบอย่างด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำอย่างยั่งยืน เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและข่าวสารด้านการประมงให้กับเกษตรกรในชุมชน ระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่กรมประมงในระดับจังหวัด เพื่อเป็นอาสาสมัครในการปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการของกรมประมงในระดับชุมชน โดยมีนายวัชรดุลย์ ธนามี ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เป็นผู้บรรยายสรุปเกี่ยวกับ ความเป็นมา การบริหารจัดการน้ำ และการบริหารจัดการด้านการประมง ของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการประมงแก่ผู้เข้าอบรมต่อไป 

เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1. ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลิ๊กที่นี่

2. หนังสือที่ระลึกในโอกาส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำคลอหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 คลิ๊กที่นี่

เอกสารคู่มือระบบคำนวญราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานชลประทาน doc dl icon
คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร doc dl icon
คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานทางสะพาน และท่อเหลี่ยม doc dl icon

ban ridban lsp     ban Mail      ban saraban  ban water 


       ban km  BAN KM LSP  KM LSP08 2FB LSP08 2   


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

198720
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
24
144
869
3334
198720