logolsp08

 

1370270
1370271
S__5300662
S__5300667

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่8 มอบหมายให้ นายวัชรดุลย์ ธนามี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 พร้อมด้วยนายอำนาจ หนูอุไร หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 1 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจำนวนเงินค่าทดแทน ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 610/2562 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562 ในการดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณากำหนดราคาเบื้องต้นเป็นรายแปลงของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนในท้องที่ตำบลหมอนนาง ตำบลนาเริก ตำบลนาวังหิน ตำบลบ้านช้าง ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จำนวน 50 แปลง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1. ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลิ๊กที่นี่

2. หนังสือที่ระลึกในโอกาส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำคลอหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 คลิ๊กที่นี่

เอกสารคู่มือระบบคำนวญราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานชลประทาน doc dl icon
คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร doc dl icon
คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานทางสะพาน และท่อเหลี่ยม doc dl icon

ban ridban lsp     ban Mail      ban saraban  ban water 


       ban km  BAN KM LSP  KM LSP08 2FB LSP08 2   


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

197932
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
81
133
81
2546
197932