logolsp08

 

1371158
1371159
1371160
1371163

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 มอบหมายให้ นายวัชรดุลย์ ธนามี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และนายชนะชัย ด้วงเหม็น นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดหาที่ดิน สำนักงานชลประทานที่ 9 เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาตามที่บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้ร้องเรียนเรื่องได้รับผลกระทบจากแนวก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC ช่วง กม.20+200 - กม.20+500 ตัดผ่านบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงาน ซึ่งจากการประชุมได้พิจารณาแก้ไขปรับรูปแบบการดำเนินการก่อสร้าง และมติที่ประชุมเห็นชอบในแนวทางการแก้ไขต่อไป

เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1. ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลิ๊กที่นี่

2. หนังสือที่ระลึกในโอกาส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำคลอหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 คลิ๊กที่นี่

เอกสารคู่มือระบบคำนวญราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานชลประทาน doc dl icon
คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร doc dl icon
คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานทางสะพาน และท่อเหลี่ยม doc dl icon

ban ridban lsp     ban Mail      ban saraban  ban water 


       ban km  BAN KM LSP  KM LSP08 2FB LSP08 2   


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

197928
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
77
133
77
2542
197928