logolsp08

1593831742687 

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

DSC 0553วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 มอบหมายให้นายวัชรดุลย์ ธนามี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 นายชนะชัย ด้วงเหม็น นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 และนายปรีดิท ยิ่งเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร จัดประชุมชี้แจงราษฎร...

DSC 0114วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 มอบหมายให้นายวัชรดุลย์ ธนามี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 นางรัชฎาพร พินิจนารถ หัวหน้างานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 และนายสิทธิศักดิ์ ติคำรัมย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร จัดประชุมชี้แจงราษฎร...

118  นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 หัวหน้าฝ่ายช่างกล และหัวหน้างานบริหารทั่วไป ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ร่วมชมนิทรรศการเสมือนจริง 118 ปี กรมชลประทาน...

timeline 20200604 093930วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ พร้อมด้วยนายวัชรดุลย์ ธนามี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 นายชรินทร์ บูระพันธ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 และนางรัชฎาพร พินิจนารถ หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ลงพื้นที่ติดตาม...

206144วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.30 น. นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ประธานกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพมงคลสุโขทัย 2531 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างาน...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
  2. ประชุมการติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
  3. ประชุมการติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
  4. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

ผู้บริหาร

WONGPAN

นายวงศ์พันธ์  วงศ์สมุทร
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8

ban05

สารบัญอิเล็ก

procurement

ridbid

GFMISheader2

intranetrid

 


ban ridban lsp     ban Mail      ban saraban  ban water 


       ban km  BAN KM LSP  KM LSP08 2FB LSP08 2   


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

236303
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
95
91
281
751
236303