logolsp08

1593831742687 

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

206120วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างาน...

205290วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ...

167690วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 64 คน ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563...

205199วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพมงคลสุโขทัย 2531 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า...

2วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการตกลงราคา ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพมงคลสุโขทัย 2531 เข้าร่วมประชุม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตกรมเจ้าท่าเพื่อทำการขุดลอกคลองระบายน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี
  2. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ร่วมต้อนรับพลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา และร่วมประชุมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร
  3. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
  4. ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลาดวารี PR1 จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้บริหาร

WONGPAN

นายวงศ์พันธ์  วงศ์สมุทร
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8

ban05

สารบัญอิเล็ก

procurement

ridbid

GFMISheader2

intranetrid

 


ban ridban lsp     ban Mail      ban saraban  ban water 


       ban km  BAN KM LSP  KM LSP08 2FB LSP08 2   


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

236321
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
113
91
299
769
236321