logolsp08

99150370 2420257984941301 5374189442435121152 N1

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

159761วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 มอบหมายให้นายเชษฐพันธ์ุ โล่ห์คำ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยนายชรินทร์ บูระพันธ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 นายระวี จุลินทร หัวหน้าหน่วยสำรวจภูมิประเทศ ร่วมกับนายศักดิ์ชาย เทพคำอ้าย หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 3 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ...

159278วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 มอบหมายให้นายเชษฐพันธ์ุ โล่ห์คำ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายชรินทร์ บูระพันธ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่3 และนายระวี จุลินทร หัวหน้าหน่วยสำรวจภูมิประเทศ ร่วมกับนายศักดิ์ชาย เทพคำอ้าย หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 3 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพแนวถนน...

1496683วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 มอบหมายให้ นายวัชรดุลย์ ธนามี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 2 ร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมการดำเนินการป้องกัน แก้ไข ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี...

159126วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 มอบหมายให้นายเชษฐพันธ์ุ โล่ห์คำ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยนายระวี จุลินทร หัวหน้าหน่วยสำรวจภูมิประเทศ ร่วมกับนายศักดิ์ชาย เทพคำอ้าย หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 3 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ...

87519วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.30 น. นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 มอบหมายให้นายวัชรดุลย์ ธนามี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ลงพื้นที่ช่วยเหลือและระงับเหตุอัคคีภัย บริษัท แอ๊บโซลูทเพาเวอร์เวิลต์ จำกัด...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี
  2. ติดตามความก้าวหน้าแบบก่อสร้างและพิจารณาปริมาณงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ ของงานก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ในเขตทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 331 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี
  3. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอเกาะจันทร์ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเกาะจันทร์ (ศป.ปส.อ.เกาะจันทร์) และคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรม
  4. ประชุมติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 7 และติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้บริหาร

WONGPAN

นายวงศ์พันธ์  วงศ์สมุทร
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8

ban05

สารบัญอิเล็ก

procurement

ridbid

GFMISheader2

intranetrid

 


ban ridban lsp     ban Mail      ban saraban  ban water 


       ban km  BAN KM LSP  KM LSP08 2FB LSP08 2   


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

231846
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
58
102
685
3323
231846