logolsp08

1593831742687 

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

159278วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 มอบหมายให้นายเชษฐพันธ์ุ โล่ห์คำ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายชรินทร์ บูระพันธ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่3 และนายระวี จุลินทร หัวหน้าหน่วยสำรวจภูมิประเทศ ร่วมกับนายศักดิ์ชาย เทพคำอ้าย หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 3 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพแนวถนน...

159126วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 มอบหมายให้นายเชษฐพันธ์ุ โล่ห์คำ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยนายระวี จุลินทร หัวหน้าหน่วยสำรวจภูมิประเทศ ร่วมกับนายศักดิ์ชาย เทพคำอ้าย หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 3 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ...

87519วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.30 น. นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 มอบหมายให้นายวัชรดุลย์ ธนามี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ลงพื้นที่ช่วยเหลือและระงับเหตุอัคคีภัย บริษัท แอ๊บโซลูทเพาเวอร์เวิลต์ จำกัด...

1496683วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 มอบหมายให้ นายวัชรดุลย์ ธนามี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 2 ร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมการดำเนินการป้องกัน แก้ไข ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี...

E67717C7 1323 43A6 9507 9DC14B78D93B L0 001วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น. นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 พร้อมด้วยนายเชษฐพันธุ์ โล่ห์คำ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายชรินทร์ บูระพันธ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 เข้าพบนายสมชัย ริทัศน์โส ปลัดอำเภองานปกครอง เพื่อรายงานความก้าวหน้า...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ติดตามความก้าวหน้าแบบก่อสร้างและพิจารณาปริมาณงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ ของงานก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ในเขตทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 331 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี
  2. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอเกาะจันทร์ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเกาะจันทร์ (ศป.ปส.อ.เกาะจันทร์) และคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรม
  3. ประชุมติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 7 และติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
  4. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ลงพื้นที่ชี้แจงและเจรจาไกล่เกลี่ย ก่อนเข้าครอบครองที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน เพื่อก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

ผู้บริหาร

WONGPAN

นายวงศ์พันธ์  วงศ์สมุทร
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8

ban05

สารบัญอิเล็ก

procurement

ridbid

GFMISheader2

intranetrid

 


ban ridban lsp     ban Mail      ban saraban  ban water 


       ban km  BAN KM LSP  KM LSP08 2FB LSP08 2   


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

236299
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
91
91
277
747
236299