logolsp08

1593831742687 

คำสั่ง

แสดง # 
ชื่อ วันที่แก้ไข
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 65/2561 ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13 19 กรกฎาคม 2561
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 88/2558 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 19 กรกฎาคม 2561
คำสั่งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ที่ 32/2558 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานบริหารทั่วไปและฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13 19 กรกฎาคม 2561
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 889/2559 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (2) 11 พฤศจิกายน 2559
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 889/2559 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 11 พฤศจิกายน 2559
คำสั่งสำนักฯที่ 24/ 2559 ลว 11 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประเภทวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 15 กันยายน 2559
คำสั่งสำนักฯ ที่ 25/ 2559 ลว 11 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 15 กันยายน 2559
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข683/2559 เรื่อง กำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสำนักงานเลขานุการกรม 13 กรกฎาคม 2559
คำสั่งกรมชลประทานที่ 81/2559 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (เป็นการภายใน) 13 กรกฎาคม 2559
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 30 /42 /2559 เรื่องการจ้างพนักงานทั่วไป 07 กรกฎาคม 2559

ผู้บริหาร

WONGPAN

นายวงศ์พันธ์  วงศ์สมุทร
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8

ban05

สารบัญอิเล็ก

procurement

ridbid

GFMISheader2

intranetrid

 


ban ridban lsp     ban Mail      ban saraban  ban water 


       ban km  BAN KM LSP  KM LSP08 2FB LSP08 2   


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

236446
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
68
170
424
894
236446