logokm08

seeyad1โครงการคลองสียัด ต.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เป็น 1 ใน 8 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงและสาขา ซึ่งประกอบด้วย โครงการคลองระบมตอนล่าง จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการพระปรง จ.สระแก้ว  โครงการคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา  โครงการห้วยไคร้ จ.ปราจีนบุรี โครงการคลองพระสะทึง จ.สระแก้ว  โครงการใสน้อย–ใสใหญ่ จ.ปราจีนบุรี   โครงการห้วยโสมง จ.ปราจีนบุรี  และโครงการลำพระยาธาร จ.ปราจีนบุรี

 

นายบรรยงค์  เหล่างาม  ผู้อำนวยการก่อสร้าง 8 (โครงการคลองสียัด) กรมชลประทาน เปิดเผยว่า  โครงการคลองสียัดจะแบ่งการดำเนินออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของอ่างเก็บน้ำ และส่วนของระบบส่งน้ำ

การดำเนินการส่วนแรก อ่างเก็บน้ำคลองสียัด กรมชลประทานได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี  2543 เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีความจุเต็มที่ 325 ล้านลูกบาศก์เมตร  ซึ่งเพียงพอที่จะส่งน้ำเพื่อการเกษตรครอบคลุมพื้นที่กว่า 180,000 ไร่ รวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ช่วยป้องกันและลดความเสียหายจากน้ำท่วม และช่วยผลักดันน้ำเค็มที่หนุนเข้าแม่น้ำบางปะกง  ตลอดจนยังเป็นแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่อีกด้วย

ส่วนที่ 2 ระบบส่งน้ำคลองสียัด  มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเพาะปลูกพืชใน บริเวณเขตพื้นที่ชลประทานทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันได้แก่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าลาด และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝั่งซ้ายแม่น้ำบางปะกง  รวมทั้งพื้นที่ชลประทานที่จะทำการพัฒนาขึ้นมาใหม่ในพื้นที่บริเวณท้ายน้ำของ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด และบริเวณข้างเคียงกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝั่งซ้ายแม่น้ำบางปะกง   รวมประมาณ 180,000 ไร่ ดังกล่าว

สำหรับดำเนินการในส่วนที่ 2  กรมชลประทานได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะคือ  ระยะแรกเป็นการปรับปรุงคลองส่งน้ำเดิม ซึ่งมีระยะทางรวมทั้งคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายรองกว่า 214 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและส่งมอบให้กับโครงการชลประทาน จังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว โดยใช้งบทั้งสิ้นประมาณ 1,400 ล้านบาท

ทั้งนี้ คลองส่งน้ำเดิมนั้นจะเป็นคลองดิน กรมชลประทานได้ทำการปรับปรุงให้เป็นคลองดาดคอนกรีตทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 138,000 ไร่ได้อย่างทั่วถึง  ตั้งแต่ต้นคลองจนถึงปลายคลอง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งยังมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงอีกด้วย

ระยะที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสร้างคือ การก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหม่  โดยมีระยะทางรวมทั้งคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายรองกว่า  131 กิโลเมตร  โดยใช้งบประมาณ 1,020 ล้านบาท  คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งมอบให้กับโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทราได้ภายใน ปี 2554 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์กว่า 44,000 ไร่ ในเขตพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต  และอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการคลองสียัด แม้จะเป็นเพียง 1  ใน 8 ของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งเป็นลุ่มน้ำประธานขนาดใหญ่ครอบคลุม พื้นที่กว่า 17,600 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 11 ล้านไร่ก็ตาม  แต่ก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำและปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำ สาขาของลุ่มน้ำบางปะกงคือ ลุ่มน้ำคลองท่าลาด และลุ่มน้ำบางปะกงตอนล่าง ที่มีคลองสียัดและคลองระบม เป็นลำน้ำสาขาได้

...และที่สำคัญเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ทำให้เห็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างเป็นรูปธรรม.

 
ที่มา : เดลินิวส์

เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1. ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลิ๊กที่นี่

2. หนังสือที่ระลึกในโอกาส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำคลอหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 คลิ๊กที่นี่

เอกสารคู่มือระบบคำนวญราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานชลประทาน doc dl icon
คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร doc dl icon
คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานทางสะพาน และท่อเหลี่ยม doc dl icon

ผู้บริหารจัดการความรู้

ผู้อำนวยการ
สำนักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8

WONGPAN

นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8

ban05

สารบัญอิเล็ก

procurement

ridbid

GFMISheader2

intranetrid

 


ban ridban lsp     ban Mail      ban saraban  ban water 


       ban km  BAN KM LSP  KM LSP08 2FB LSP08 2   


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

236306
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
98
91
284
754
236306