logokm08

ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาภาคตะวันออกนับเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่มีฝนตกชุก แต่กลับเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้อยมาก

โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการพัฒนาแหล่งน้ำแล้ว โครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ สามารถกักเก็บน้ำไว้ไม่ให้ไหลลงมาท่วมในพื้นที่ลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้หลังสิ้นฤดูฝนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่งในภาคตะวันออกสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้เป็นจำนวนมาก

อ่าง เก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกในขณะนี้คือ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังสิ้นฤดูฝนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 สามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 426 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุระดับกักเก็บ 420 หรือคิดเป็นร้อยละ 101 

นายบรรยงค์ เหล่างาม ผู้อำนวยการก่อสร้าง 8  (โครงการคลองสียัด) กรมชลประทาน กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา อ่างเก็บน้ำคลองสียัดได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในการบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ในเขตพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้อย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้ว่าในอดีตที่ผ่านมา พื้นที่ดังกล่าวมักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นเป็นประจำหากมีฝนตกหนักติดต่อกัน สร้างความเสียหายแก่พื้นที่การเกษตร ทรัพย์สิน คิดเป็นมูลค่ามหาศาล

แต่ในฤดูฝนปี 2553 ที่ผ่านมา แม้ฝนจะตกหนัก ปัญหาน้ำท่วมกลับไม่รุนแรง เพราะอ่างเก็บน้ำคลองสียัดสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้มากกว่าปริมาณการกักเก็บ ทำให้น้ำจำนวนมหาศาลกว่า 426 ล้านลูกบาศก์เมตร ถูกกักเก็บไว้ทั้งหมด จากนั้นค่อย ๆ ระบายออกในภายหลังจนถึง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2554 มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ประมาณ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 70 ของปริมาณความจุในระดับกักเก็บ

“หากไม่ มีอ่างเก็บน้ำคลองสียัดแล้ว ไม่อยากจะคิดว่าปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลกว่า 400 ล้านลูกบาศก์เมตร จะไหลลงมาท่วมพื้นที่ลุ่มทั้ง 3 อำเภอดังกล่าวในจังหวัดฉะเชิงเทราและสร้างความเสียหายมากแค่ไหน” นายบรรยงค์กล่าว

นอกจาก นี้ ปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้จำนวนดังกล่าว ยังถูกนำมาใช้เพื่อการเกษตรฤดูแล้งในปี 2553/54 อีกด้วย โดยได้ส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายเดิม ซึ่งกรมชลประทานได้ทำการปรับปรุงจากคลองดินเป็นคลองราดคอนกรีตยาวประมาณ 214 กิโลเมตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้สามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 138,000 ไร่ ได้อย่างทั่วถึงตั้งแต่ต้นคลองจนถึงปลายคลอง ดังนั้นเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานของคลองส่งน้ำสายเดิม ในฤดูแล้งปีนี้จะมีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำนาปรัง และการอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ โครงการคลองสียัดยังได้ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหม่ ระยะทางรวมทั้งคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายรองกว่า 131 กิโลเมตร ซึ่งจะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรประมาณ 44,000 ไร่อีกด้วย โดยขณะนี้การก่อสร้างก้าวหน้าไปมาก คาดว่าจะสามารถเปิดทดลองใช้ได้ภายในเดือนมีนาคม 2554 นี้ และจะเปิดใช้เป็นทางการประมาณเดือนสิงหาคม 2554 แม้จะเสร็จไม่ทันใช้ในฤดูแล้งปีนี้ก็ตาม แต่จะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรได้ตั้งแต่ฤดูฝนกรณีเกิดฝนทิ้งช่วงในปี นี้ และฤดูแล้งปี 2554/55 เป็นต้นไป

โครงการคลองสียัดประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนอ่างเก็บน้ำที่เปิดดำเนินการไปแล้ว และส่วนระบบส่งน้ำที่กำลังก่อสร้าง ซึ่งนอกจากจะสร้างประโยชน์ด้านการเกษตร การอุปโภคบริโภคแล้ว ยังช่วยป้องกันบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย รวมทั้งยังจะเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุตสาหกรรมในพื้นที่ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกุ้ง และที่สำคัญขณะนี้อ่างเก็บน้ำคลองสียัดยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของจังหวัดฉะเชิงเทราไปแล้ว แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน ทำให้เศรษฐกิจของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น

หากจะพูดว่า โครงการคลองสียัด เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอีกโครงการหนึ่งของกรมชลประทานที่คุ้มค่ากับเงินลงทุนคงไม่ผิด.

ที่มา http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=344&contentID=126694

เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1. ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลิ๊กที่นี่

2. หนังสือที่ระลึกในโอกาส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำคลอหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 คลิ๊กที่นี่

เอกสารคู่มือระบบคำนวญราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานชลประทาน doc dl icon
คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร doc dl icon
คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานทางสะพาน และท่อเหลี่ยม doc dl icon

ผู้บริหารจัดการความรู้

ผู้อำนวยการ
สำนักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8

WONGPAN

นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8

ban05

สารบัญอิเล็ก

procurement

ridbid

GFMISheader2

intranetrid

 


ban ridban lsp     ban Mail      ban saraban  ban water 


       ban km  BAN KM LSP  KM LSP08 2FB LSP08 2   


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

236326
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
118
91
304
774
236326