logolsp08

 

79346
79362
S__15556679
S__15556714

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 พร้อมด้วยนายชรินทร์ บูระพันธ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยของจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมี นายศุภณัฐ ปาริยชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี และผู้อำนวยการส่วน สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7)

ban ridban lsp     ban Mail      ban saraban  ban water 


       ban km  BAN KM LSP  KM LSP08 2FB LSP08 2   


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

202678
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
54
111
888
2882
202678