สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่10 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
173 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โทร.07733-1189 โทรสาร 0-7733-1186

เข้าสู่เว็บไซต์