Logo10

ร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 โดยนายทรงฤทธิ์  ดิษฐคำเริง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารโครงการ, สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 โดยมี นายปรีชา  สุขกล่ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านการวางแผน) เป็นประธานในที่ประชุม


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water  ban facebook 


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหา

เว็บไซต์ยอดนิยม

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

139032
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
10
78
145
155
139032