Logo10

ประชุมแก้ไขปัญหาพัฒนาแหล่งน้ำ “โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร.๙) จังหวัดนครศรีธรรมราช

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมแก้ไขปัญหาพัฒนาแหล่งน้ำ “โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร.๙) จังหวัดนครศรีธรรมราช” ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายธเนศ ดิษฐปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 และคณะทำงานแก้ไขปัญหาพัฒนาแหล่งน้ำ “โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร.๙) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหา ในการดำเนินโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช มติที่ประชุมเห็นชอบให้ก่อสร้างโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และให้กรมชลประทานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสำรวจแนวเขตต่อไป


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water  ban facebook 


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหา

เว็บไซต์ยอดนิยม

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

137822
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
35
30
311
229
137822