Logo10

ประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงาน โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร.9) จังหวัดนครศรีธรรมราช

 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. พ.อ. ชาญวิทย์ ปิ่นมณี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงาน “โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร.9) จังหวัดนครศรีธรรมราช” ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายธเนศ ดิษฐปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 และนายทศพร จันทรประวัติ นายอำเภอทุ่งสง และคณะทำงานกลุ่มย่อย“โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร.9) จังหวัดนครศรีธรรมราช” เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจสอบเขตของโครงการฯ ประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและจัดเตรียมข้อมูลการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สิน เพื่อชี้แจงราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งที่ประชุมมีมติลงพื้นที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบในวันที่ 10 มกราคม 2561 และลงพื้นที่สำรวจแนวเขตโครงการเพื่อประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ในวันที่ 15 มกราคม 2561


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water  ban facebook 


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหา

เว็บไซต์ยอดนิยม

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

138421
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
9
90
259
828
138421