Logo10

“ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร.9) จังหวัดนครศรีธรรมราช”

 วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.  พล.อ ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า  คณะทำงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร)  พ.อ. ชาญวิทย์  ปิ่นมณี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช นายทศพร จันทรประวัติ นายอำเภอทุ่งสง  นายธเนศ ดิษฐปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 นายจุฑามิตร ใจสมุทร ผู้อำนวยการส่วนจัดหาที่ดินที่ 4  พร้อมด้วยคณะทำงานแก้ไขปัญหาการพัฒนาแหล่งน้ำ “โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร.9) จังหวัดนครศรีธรรมราช และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้มีราษฎรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเข้าร่วมประมาณ 50 คน และราษฎรซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์เข้าร่วมประมาณ 30 คน ร่วมรับฟังคำชี้แจง และสอบถามข้อสงสัยต่างๆ  ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water  ban facebook 


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหา

เว็บไซต์ยอดนิยม

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

138429
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
17
90
267
836
138429