Logo10

ข่าวสารและกิจกรรมของ สพญ.10

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ (ผสญ10) ร่วมกับนายทรงฤทธิ์ ดิษฐคำเริง เข้าประชุมหารือยื่นคำขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลองวังหีบ เพื่อก่อสร้างโครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย Admin 376
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 ร่วมกับ นายประสิทธิ์ ลือชัย เข้าพบผู้บัญชาการทหารบกที่ 44/ ผู้บัญชาการควบคุมมณฑลทหารบกที่ 44 เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำท่าแซะ เขียนโดย Admin 478
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายแมน ฉิมทวี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 เป็นผู้แทน กรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย Admin 373
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์(ผสญ.10) และคณะ เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสร้างอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมี ผู้บัญชาการทหารบกที่ 44 เป็นประธานในการประชุม เขียนโดย Admin 478
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น.นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 และคณะเข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขียนโดย Admin 458
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ และคณะ ร่วมพิธีเปิดสะพานเหล็กชั่วคราวข้ามคลองสระโดยมี นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธี เขียนโดย Admin 471
วันที่ 24 มกราคม 2560 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ที่ 10 เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดและซักซ้อมความเข้าใจพร้อมทั้งตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำบ้านหาดแตง ให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบและประโยชน์ที่จะได้รับ ณ ห้องประชุม เขียนโดย Admin 480
วันที่ 22 มกราคม 2560 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 เข้าร่วมประชุมการวางแผนป้องกันอุทกภัยและน้ำแล้ง ในเขตอำเภอทุ่งสง และอำเภอใกล้เคียงในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง เขียนโดย Admin 169
วันที่ 20 มกราคม 2560 นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 และเจ้าหน้าที่ร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย Admin 538
วันที่ 17 มกราคม 2560 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 ร่วมกับ ร่วมกับนายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงตรวจพื้นที่บริเวณคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายเนื่องจากเหตุอุทกภัย เขียนโดย Admin 232

หมวดหมู่รอง


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water  ban facebook 


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหา

เว็บไซต์ยอดนิยม

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

136202
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
20
51
254
254
136202