สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน
เลขที่ 288 หมู่ 4 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044-824-881 โทรสาร 044-824-881
Email : project13rid@hotmail.co.th