LogoLSP04

* * * * ผู้อำนวยการ * * * *

Vachira

นายวชิระ  เอี่ยมละออ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4

เมนูหลัก

ข่าว - ประชาสัมพันธ์

T

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาทบทวนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย

อ่านเพิ่มเติม

T

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 นายอนันต์ ขันทองคำ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 มอบหมายให้ นายธีรเดช กันทาคำ นายช่างโยธาปฎิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ สมัยวิสามัญ ที่ 1/2562

อ่านเพิ่มเติม

T

วัน พฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ สำนักพัฒนา แหล่งน้ำขนาดใหญ่ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ นายวชิระ เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 เป็นประธาน กรรมการฯ พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (สัญญาที่ 2) ครั้งที่ 1/2562 

อ่านเพิ่มเติม

ban ridban lsp   ban Mail ban km ban km lsp ban saraban ban waterban facebook 

หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหา

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

594197
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
69
209
69
6487
594197