LogoLSP04

* * * * ผู้อำนวยการ * * * *

Vachira

นายวชิระ  เอี่ยมละออ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4

เมนูหลัก

คำสั่ง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 4422/2563 เรื่อง จัดตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 1
คำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 4242/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 451/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน 2
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 444/2563 เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน 1
คำสั่งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ที่ 5/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง ตั้งศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 1
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 30/5/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายอนุพงษ์ กันธาฝั้น) 3
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา ฯ ที่ 3/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ หรือสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) 1
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 370/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นายรัฐพล เวียงคำ) 1
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 286/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ 8
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 25/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 - 13 7

ban ridban lsp   ban Mail ban km ban km lsp ban saraban ban waterban facebook 

หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหา

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

642501
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
3
269
981
7503
642501