LogoLSP04

* * * * ผู้อำนวยการ * * * *

Vachira

นายวชิระ  เอี่ยมละออ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4

เมนูหลัก

ประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ฯ ท้องที่อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ฯ บริเวณพื้นที่การก่อสร้างงานระบบคลองส่งน้ำของโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก 1
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ฯ ท้องที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ฯ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) ของโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก 1
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ฯ ท้องที่อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ฯ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) ของโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก 1
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ฯ ท้องที่อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ฯ บริเวณพื้นที่การก่อสร้างงานระบบคลองส่งน้ำของโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก 5
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ฯ ท้องที่อำเภอเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ฯ บริเวณพื้นที่การก่อสร้างงานระบบคลองส่งน้ำของโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก 0
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ฯ ท้องที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ฯ บริเวณพื้นที่การก่อสร้างงานระบบคลองส่งน้ำของโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก 1
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ฯ ท้องที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ฯ บริเวณพื้นที่การก่อสร้างงานระบบคลองส่งน้ำของโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก 4
ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1
ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" (หลักเกณฑ์ใหม่) ครั้งที่ 2/2563 1
ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ข้าราชการครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18

ban ridban lsp   ban Mail ban km ban km lsp ban saraban ban waterban facebook 

หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหา

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

652989
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
186
202
609
1644
652989