การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ

เครื่องสูบน้ำที่เป็นตัวรับแรงขับจากเครื่องขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนั้น  มีความจำเป็นในการบำรุงรักษาไม่น้อยไปกว่าเครื่องยนต์  ซึ่งสายตรวจ  หรือช่างควบคุมเครื่องจะต้องคำนึงถึงอยู่เสมอเพราะทุกอย่างมีความสนัมพันธ์ต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาทำงาน

ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องสูบน้ำมีดังนี้

1.        ตัวปั๊มน้ำ  (Body)

2.        เพลาหรือแกนปั๊มน้ำ

3.        ลูกปืนปั๊มน้ำ

4.        ซีลปั๊มน้ำ

5.        ใบพัดปั๊มน้ำ

6.        ยอยโซ่หรือยอยยาง

การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำจึงมีขั้นตอนดังนี้

1.        อัดจารบีที่เพลาปั๊มน้ำทุก ๆ 50 –60 ชม.

2.        ตรวจน้ำมันเกียร์ที่ตัวปั๊มบางยี่ห้อถ้ามีอย่าให้ขาดระดับที่กำหนดไว้

3.        ประเกนคอเพลาถ้าหมดประสิทธิภาพควรเปลี่ยนใหม่  อย่ากวดขันฝากาลันมากเกินไป

จะทำให้หักหรือแตกได้

4.        ตรวจดูน๊อต-สกรูที่ตัวปั๊มและที่ใบพัดเสมอ

5.        อย่าให้ปลายท่อดูดลงไปใกล้กับพื้นทรายมากเกินไปจะทำให้ใบพัดสึกเร็ว

6.        ตรวจดูยอยโซ่หรือยอยยางไม่ให้หลวมหรือให้ตึงมากเกินไป

สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้หากขาดตกบกพร่องไปข้อหนึ่งข้อใดจะทำให้ชิ้นส่วนของปั๊มน้ำสึกหรอเร็วมาก  ซึ่งเป็นการเสียค่าใช้จ่ายโดยการขาดการบำรุงรักษา