งานควบคุม ฝน.คก.5
94 หมู่ 2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   โทร.(035) 345485

มีหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านธุรการ งานการเจ้าหน้าที่และอัตรากำลัง งานแผนงานและงบประมาณเบื้องต้น
ควบคุมและจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน จัดทำสถิติผลงาน ค่าใช้จ่าย
งานรักษาบริเวณ งานยานพาหนะ งานบัญชีและคลังพัสดุ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในการใช้เครื่องสูบน้ำ

หน่วยงานในความรับผิดชอบ
  • หมวดควบคุม
  • หมวดพัสดุ
  • หมวดยานพาหนะ
  • หมวดรักษาบริเวณ

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่Free Web Site Counters Free Web Site Counters Free hi5 Cursors I got my cursor from:
hi5 Cursors  

ปรับปรุงเมื่อ   October 4, 2009