Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
พนักงานราชการ
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form


ค้นหาใน GOOGLE


facebook

              

              

              

 jetjumnong-500

        

600314 policyfordep Page 1

600314 policyfordep Page 2

600314 policyfordep Page 3

600314 policyfordep Page 4

600314 policyfordep Page 5

log in เข้าสู่ระบบ
1455175317316
แนะนำเกม
1455175875253

ban v9716-size540

ban v12161-size540

ban v3792-size540

ประกาศ
10 คำสั่งล่าสุด

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 469/2559 เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งและการรับส่งงาน

469-59

คำสั่งกรมชลประทาน  ที่ ข 469/2559  เรื่อง  การพ้นจากตำแหน่งและการรับส่งงาน

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2016 เวลา 14:22 น.)

 
 vian sbk

<< ดูทั้งหมด >>

VDO บันทึกการประชุม อบรม สัมมนา บรรยายพิเศษ

          สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดการบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และการทำงานอย่างไรให้มีความสุข วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 โดยนายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่องทิศทางการพัฒนาระบบราชการ โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร. จากนั้น ช่วงบ่าย เป็นการบรรยาย ในหัวห้อ การทำงานอย่างไรให้มีความสุข โดย พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา เป็นผู้บรรยาย ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชล

รูปกิจกรรม

bluedot การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการ วันที่ 20 ก.พ. 2556
bluedot VDO บันทึกการประชุมชี้แจง การใช้โปรแกรมระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (EPP+) ในส่วนของดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน วันที่ 26 ก.พ. 2556 
 

ข่าวกิจกรรม สบค.

การเชื่อมโยงงานตามนโยบายรัฐมนตรี รุ่นที่2

News image

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงานพิธีเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเชื่อมโยงงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติของกรมชลประทานสำหรับสนับสนุน รุ่นที่2 โดยมี นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทานกรมชลประทาน สามเสน กรุงเท... รายละเอียดเพิ่มเติม

ศุกร์, 24 มีนาคม 2017

พบนักเรียนทุน UIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

News image

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น.นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล พบนักเรียนทุน UIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน... รายละเอียดเพิ่มเติม

ศุกร์, 24 มีนาคม 2017

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

News image

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น.นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทานกรมชลประทาน สามเสน กรุงเท... รายละเอียดเพิ่มเติม

พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017

ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงาน KRC

News image

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 11.30 น. นางศิวพร ภมรประวัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงาน KRC ในโอกาศเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมชลประทาน โดยมี นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเท... รายละเอียดเพิ่มเติม

พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017

การเชื่อมโยงงานตามนโยบายรัฐมนตรี รุ่นที่ 1

News image

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจำนงค์ เมตตาจิตร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงานพิธีเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเชื่อมโยงงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติของกรมชลประทานรุ่นที่ 1 โดยมี นายสุชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) เป็นประทาน ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทานกรมชลประทาน สามเสน กรุงเท... รายละเอียดเพิ่มเติม

พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017

บริหารงานพนักงานราชการและบริหารงานลูกจ้างประจำ

News image

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา14.30น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2560 และคณะกรรมการบริหารงานลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้อประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน... รายละเอียดเพิ่มเติม

พุธ, 22 มีนาคม 2017

ประชุมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์

News image

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมี นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดี ฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเท... รายละเอียดเพิ่มเติม

พุธ, 22 มีนาคม 2017

พิจารณาประสบการณ์การทำงานเพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

News image

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 08.30น. นายโสภณ ขำเกิด ผู้อำนวยการส่วนวินัยและระบบคุณธรรม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาประสบการณ์การทำงานเพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้อประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน... รายละเอียดเพิ่มเติม

พุธ, 22 มีนาคม 2017

ประชุมเตรียมข้อมูลเสนอรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

News image

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานประชุมเตรียมข้อมูลเสนอรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ ห้อประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน... รายละเอียดเพิ่มเติม

อังคาร, 21 มีนาคม 2017

ประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2560

News image

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.30น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2560 เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและการปฏิบัติงานในปัจจุบันเพื่อจัดทำแผนปฏิรูปองศ์กร ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทานกรมชลประทาน สามเสน กรุงเท... รายละเอียดเพิ่มเติม

อังคาร, 21 มีนาคม 2017

-
+
10
ผู้อำนวยการสำนัก
ceo manas-4
         นายมนัส กำเนิดมณี
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานความก้าวหน้า

new999Update 16/3/60
K2K3

789789 
 03022560

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ
ท่านไม่พึงพอใจการปฏิบัติงานหน่วยงานใดมากที่สุด ปีงบประมาณ 2559
 
แบบแสดงความคิดเห็นความไม่พึงพอใจ
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สบค.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1682
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2241
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1682
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว17814
mod_vvisit_counterเดือนนี้62160
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว37036
mod_vvisit_counterรวม1794524

Online (20 minutes ago): 20
Your IP: 54.204.122.57
,
Today: มี.ค. 26, 2017
ขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
เรามี 91 บุคคลทั่วไป ออนไลน์