Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form


ค้นหาใน GOOGLE


facebook

 

        

log in เข้าสู่ระบบ
1455175317316
แนะนำเกม
1455175875253

ban v9716-size540

ban v12161-size540

ban v3792-size540

ประกาศ
10 คำสั่งล่าสุด

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 469/2559 เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งและการรับส่งงาน

469-59

คำสั่งกรมชลประทาน  ที่ ข 469/2559  เรื่อง  การพ้นจากตำแหน่งและการรับส่งงาน

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2016 เวลา 14:22 น.)

 
 vian sbk

<< ดูทั้งหมด >>

VDO บันทึกการประชุม อบรม สัมมนา บรรยายพิเศษ

          สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดการบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และการทำงานอย่างไรให้มีความสุข วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 โดยนายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่องทิศทางการพัฒนาระบบราชการ โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร. จากนั้น ช่วงบ่าย เป็นการบรรยาย ในหัวห้อ การทำงานอย่างไรให้มีความสุข โดย พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา เป็นผู้บรรยาย ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชล

รูปกิจกรรม

bluedot การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการ วันที่ 20 ก.พ. 2556
bluedot VDO บันทึกการประชุมชี้แจง การใช้โปรแกรมระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (EPP+) ในส่วนของดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน วันที่ 26 ก.พ. 2556 
 

ข่าวกิจกรรม สบค.

ประชุมซักซ้อมการจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

News image

วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานประชุมประชุมซักซ้อมการจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ในโอกาสครบรอบสตมวาร (100 วัน) ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ... รายละเอียดเพิ่มเติม

พฤหัสบดี, 19 มกราคม 2017

ประชุมหารือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการ

News image

วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานประชุมหารือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมชลประทาน ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ... รายละเอียดเพิ่มเติม

พฤหัสบดี, 19 มกราคม 2017

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์

News image

วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ประชุมหารือแนวทางการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้กรมชลประทาน เพื่อให้สามารถปรับปรุงข้อมูลในคลังความรู้ให้ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมชลประทานมากขึ้น ตลอดจนสามารถเข้าถึงคลังความรู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ... รายละเอียดเพิ่มเติม

พฤหัสบดี, 19 มกราคม 2017

ประชุมติดตามงาน และหารือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

News image

วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ประชุมติดตามงาน และหารือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายประเมินบุคคล ส่วนวิชาการและประเมินบุคคล ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ... รายละเอียดเพิ่มเติม

พฤหัสบดี, 19 มกราคม 2017

ประชุมจัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

News image

วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ประชุมจัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในโอกาสครบกำหนดสตมาร (100วัน) ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ... รายละเอียดเพิ่มเติม

อังคาร, 17 มกราคม 2017

ประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการเพิ่มขวัญและกำลังใจกรมชลประทาน

News image

 วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการเพิ่มขวัญและกำลังใจกรมชลประทาน โดยมี นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรมฯชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน ... รายละเอียดเพิ่มเติม

อังคาร, 17 มกราคม 2017

ประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2560

News image

วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.30น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรมฯชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน ... รายละเอียดเพิ่มเติม

จันทร์, 16 มกราคม 2017

ประชุมสอบแข่งขันเข้ารับราชการของกรมชลประทาน

News image

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานอำนวยการสนามสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเข้ารับราชการของกรมชลประทาน สอบวัน เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกรมชลประทานจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ... รายละเอียดเพิ่มเติม

จันทร์, 16 มกราคม 2017

ประชุมระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้า

News image

วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ Career โดยมี นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ... รายละเอียดเพิ่มเติม

ศุกร์, 13 มกราคม 2017

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบแข่งขัน

News image

วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ... รายละเอียดเพิ่มเติม

ศุกร์, 13 มกราคม 2017

-
+
10
ผู้อำนวยการสำนัก
ceo manas-4
         นายมนัส กำเนิดมณี
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานความก้าวหน้า

new999Update 9/1/60
K2K3

789789 
emp 29052558 

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ
ท่านไม่พึงพอใจการปฏิบัติงานหน่วยงานใดมากที่สุด ปีงบประมาณ 2559
 
แบบแสดงความคิดเห็นความไม่พึงพอใจ
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สบค.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้221
mod_vvisit_counterเมื่อวาน331
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้552
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7180
mod_vvisit_counterเดือนนี้18043
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว34673
mod_vvisit_counterรวม1681800

Online (20 minutes ago): 51
Your IP: 54.159.158.180
,
Today: ม.ค. 23, 2017
ขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
เรามี 121 บุคคลทั่วไป ออนไลน์